Randers By

Ph.d. om klingende mønt og rå kongemagt er i hus

Thomas Guntzelnick Poulsen fra Museum Østjylland er nyudsprunget ph.d. med sin afhandling om klingende mønt og rå kongemagt i den tidlige middelalder. Foto: Museum Østjylland.

Museum Østjylland kan nu bryste sig af at have endnu en medarbejder med en ph.d.-grad i sin stab. Museumsinspektør og arkæolog Thomas Guntzelnick Poulsen fra museet kunne nemlig den 28. maj føje endnu en titel til sit visitkort, da han forsvarede sin ph.d.-afhandling Mønt og Magt – Danmarks monetarisering 1074-1241. Det skete på Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet.

”Det er naturligvis en stor glæde og forløsning endeligt at komme i mål med dette flerårige arbejde. Udover at emnet naturligvis optager mig meget, er det vigtigt nu at kunne udfylde et vidensmæssigt hul i den monetære danmarkshistorie, ” siger en glad Thomas Guntzelnick Poulsen.

Også hos Museum Østjyllands ledelse er der grund til både tilfredshed og håb for, at museet også i fremtiden kan bevare sit høje faglige niveau.

”Vi er stolte over, at det nu er den anden af vores museumsinspektører, som inden for kort tid har erhvervet ph.d.-graden. Forskning er grundlaget for en stor del af museets virksomhed, herunder vores formidling. Så medarbejdere med forskningskompetencer er af allerstørste vigtighed for, at Museum Østjylland fortsat kan byde på nye og spændende oplevelser for gæsterne, ” siger museumschef Jørgen Smidt-Jensen.

Mønt og magt i den tidlige middelalder

Her ses Thomas Guntzelnick Poulsen med en netop fundet mønt fra sommerens udgravning af middelalderbyen Bregnet ved Kalø. Han er udgravningsleder, og udgravningen er åben for publikum fra 28. juni til 23. juli. Foto: Museum Østjylland.

Thomas Guntzelnick Poulsen undersøger i sin afhandling, hvordan brugen af mønter udviklede sig i Danmark i første halvdel af middelalderen (1074-1241). Han dykker også ned i, hvilke kræfter der drev udviklingen frem, og hvilke motiver der lå bag.

Den hidtidige opfattelse af periodens møntvæsen har været, at det var en nedgangsperiode eller krisetilstand, da der ikke er mange fund fra tiden. 

”Det passer imidlertid dårligt med den generelle opfattelse af middelalderens begyndelse som en meget dynamisk periode med væsentlige nyskabelser, ” forklarer Thomas Guntzelnick Poulsen, der i dette skisma fandt emnet for sin ph.d.-afhandling.

Flere møntfund = Flere forskningsprojekter

En forudsætning for, at afhandlingen kunne gennemføres var, at den eksisterende over 100 år gamle fortegnelse over Danmarks mønter er blevet opdateret og tilføjet mange nye fund. Fundmængden er i dag langt større end nogensinde som følge af en voldsom tilvækst, der i dag primært drives frem af metaldetektorfund. 

”Denne nyopdaterede møntrække kan bruges til andre forskningsprojekter og er derfor ikke kun væsentlig for denne afhandling, men også den almene forskning indenfor emnet, ” pointerer Thomas Guntzelnick Poulsen. 

Mønter blev gængs betalingsmiddel

Afhandlingen viser, at kongemagten helt fra slutningen af 1000-tallet spillede en afgørende rolle i udbredelsen af møntbrug til landet. I begyndelsen var det med et ønske om at kunne tjene penge på tvungen møntveksling, hvilket var en tidlig form for skat. Samtidig viser
udbredelsen af møntfund, at det lykkedes kongen at koncentrere den møntbaserede handel i købstæderne, så det var lettere at indkræve afgift og told. Den ændring kommer samtidig med, at der sker en generel vækst i antallet af byer i Danmark og samtidig med, at Østersø-handelen begynder at blomstre.

Den udvikling ændres radikalt i begyndelsen af 1200-tallet, hvor der skete en voldsom stigning i udbredelsen i brugen af mønter. Det er udtryk for, at brugen af mønt ved 1200-tallets begyndelse var spredt til hele landet og alle samfundslag. Der var nu penge nok i cirkulation i landet til, at brug af mønt blev en hverdagshandling og ikke kun noget, der skete lejlighedsvis.

Afhandling justerer historieskrivning

Afhandlingen har således kunne dokumentere, at der ikke er tale om en krisetilstand i middelalderens begyndelse, og at kongemagten meget tidligt spillede en væsentlig rolle for, at brugen af mønt blev udbredt i samfundet. 

”Vi står således med et langt mere nuanceret billede, ikke alene af indførelsen af møntbrug i Danmark, men også af kongemagtens generelle stærke position i en periode, hvor den ellers ofte beskrives som svag, ” slår Thomas Guntzelnick fast.

Ny udstilling sætter fokus på Mønt og Magt

Museum Østjylland planlægger at åbne udstillingen Mønt og Magt med museumsinspektør og ph.d. Thomas Guntzelnick Poulsen som tilrettelægger i begyndelsen af 2022.
Udstillingen vil netop have fokus på, hvordan datidens magt er udtrykt igennem mønterne og møntfundene i dag. Museet er i gang med at skaffe finansiering til udstillingen.

Kommentarer