Randers By

Partsforklaring er belastende for kommunen

To af de tre sagsøgere Bjarne Overmark (tv) og Kasper Fuhr Christensen (th). Foto: Randers Netavis.

Den spektakulære retssag fortsatte efter frokostpausen. Her skulle Kasper Fuhr Christensen tage plads i vidneskranken for at give partsforklaring. Han forklarede, at han blev indbudt til og deltog i et forsoningsmøde i oktober 2014 hvor også Claus Omann Jensen, Frank Nørgaard og Anders Buhl-Christensen deltog. Her gav Venstre og Dansk Folkeparti udtryk, at de var utilfredse med Beboerlistens og Velfærdslistens retorik, og fandt det forkert, at de to lister havde stillet spørgsmålstegn ved skolelukningsprocessen.

På mødet blev det nævnt, at man ikke håbede, det blev nødvendigt at gå ind og bryde konstitueringsaftalen. Hvad der præcist udtrykte det, kunne Kasper Fuhr Christensen ikke huske, men han opfattede det som en trussel.

Derefter skulle Daniel Madié afgive partsforklaring. Han afgav en meget detaljeret forklaring, og i kraft af at han først var med i gruppen af forligspartier, som ville lukke skolerne, havde han et indgående kendskab til processen indtil han og Konservative ændrede standpunkt.

Daniel Madiés forklaring var meget belastende for de politikere, som havde deltaget i processen. Da han fortæller forhandlingskredsen, at han ikke længere bakker op om skolelukningerne, og det faldt ikke i god jord, og så begyndte man at tale om, at det kunne få konsekvenser. Han fandt hurtigt ud af hvilke konsekvenser der var tale om. Det kunne han læse i pressen.

Det konservative byrådsmedlem erkendte, at processen op til skolelukningerne ikke foregik efter forskrifterne. Eftersom han havde deltaget i møderne, vidste han også, at der var oplysninger, som blev tilbageholdt for modstanderne af skolestrukturen.

Det mest belastende var, at han havde deltaget i møder, hvor der blev vist powerpoint-slides, flip-over og papirdokumenter som blev tilbageholdt modstanderne.

– Vi blev bedt om ikke at tage telefonerne frem under møderne for ikke at tage billeder af det som blev vist. Der var en hel masse skæg og blå briller, forklarede Daniel Madié, som kritiserede det, men møderne forblev meget lukkede.

I disse møder deltog fem venstrefolk, to socialdemokrater, en fra SF, to fra DF og Daniel Madié. Derudover en del forskellige personer fra forvaltningen. Men de faste mødedeltagere var borgmesteren (Claus Omann Jensen, red.), Anders Buhl-Christensen, Christian Boldsen og to andre venstrefolk. Fra Socialdemokratiet deltog Torben Hansen, Henning Jensen Nyhuus, Mikael Mouritsen, Steen Bundgaard og Leif Gade. Fra Dansk Folkeparti var deltagerne Frank Nørgaard og Morten Grosbøl.

Derudover deltog daværende kommunaldirektør Hans Nikolaisen, daværende skoledirektør Lars Kjeld Hansen og Torben Bugge samt kommunikationschefen Karen Radmer Balling.

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen ville gerne vide hvad kommunens kommunikationschef havde at gøre på møderne.

– Hun skulle skrive og rådgives omkring kommunikationen, svarede Daniel Madié og bekræftede, at det dermed var Randers Kommune som betalte for rådgivningen.

– Hun var en god hjælp undervejs fordi hun kunne fortælle hvordan man kringlede sådan en sag. Hun blev tit hørt, bemærkede Daniel Madié.

Mens han stadigvæk var med i inderkredsen blev der ofte talt om Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen.

– Snakken gik på hvor farligt det var, hvis der kom for mange informationer ud om processen, fordi den så nok ville stoppe, betonede Daniel Madié. Han spurgte flere gange borgmesteren og kommunaldirektøren om de var ude på et skråplan i forbindelse med informationsniveauet, men det nægtede de.

Senere deltog han i et møde på den socialdemokratiske gruppeformand Leif Gade’s kontor, hvor muligheden for en omkonstituering blev nævnt.

Den dag Daniel Madié fik en mail med pressemeddelelse om, at han også skulle fratages sin udvalgspost, ringede han til Anders Buhl-Christensen, og ville gerne have en forklaring. Buhl-Christensen forklarede, at det var faldet mange venstrefolk for brystet, at Daniel Madié var gået på stemmehugst i nogle af Venstres landområder. Og det generede nogle venstrefolk kraftigt.

Årsagen var, at flere medlemmer af Venstre havde meldt sig ud i protest mod skolelukningerne, og nogle havde ytret ønske om at melde sig ind i Konservative Folkeparti.

Det tidligere socialdemokratiske byrådsmedlem Mikael Mouritsen forklarede i retten, at forklaringen om, at det skulle være udvalgsstrukturen som var grund til omkonstitueringen var rent spil for galleriet. Forligskredsen var klar over, at de ikke lovligt kunne afsætte de tre udvalgsformænd, og derfor måtte der opfindes et påskud. Men Socialdemokratiet har aldrig deltaget i drøftelser om ændringer af styrelsesvedtægten.

Herefter tog borgmester Torben Hansen plads i vidneskranken. Han konkluderede i et interview, at omkonstitueringen blev til fordi et flertal i byrådet mente, at der skulle nye udvalgsformænd til.

Han kunne huske, at omkonstituering blev et tema i begyndelsen af april 2015, men emnet og samtalerne på gangene døde hen. Men da Venstre og Dansk Folkeparti fik flertal i kraft af, at Susanne Ringe Sørensen og Ole Skiffard skiftede fra Socialdemokratiet til Venstre, blev temaet igen bragt i live.

Torben Hansen kunne ikke huske, om han var blevet kontaktet af nogen med henblik på ændring af styrelsesvedtægten. Han kunne heller ikke huske, om der havde været tale om det i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Borgmesteren kunne heller ikke huske med sikkerhed, om der havde været samtaler med andre partier om omkonstitueringen efter at de to socialdemokrater var skiftet fra S til V.

Endelig understregede Torben Hansen at han var imod omkonstitueringen, fordi der var en aftale, og så måtte den gælde frem til næste valg.

Dagens sidste vidne var den socialdemokratiske gruppeformand Leif Gade. Han forklarede at skolestrukturen havde fået sindene i kog, og nogle gange var udtalelserne fra Bjarne Overmark og Kasper Fuhr Christensen hårde, men det var absolut ikke ensbetydende med, at de skulle afsættes som udvalgsformænd, med henvisning til, at en konstitueringsaftale skal holdes.

– Vi drøftede af og til retorikken, og synes godt nok at de var hårde, men jeg erindrer ikke at vi talte om hvad vi skulle gøre ved det, sagde Leif Gade.

Det før omtalte møde på Leif Gades kontor hvor Daniel Madié deltog, huskede han ikke umiddelbart, fordi der var så mange møder.

Advokat Lasse Hummelhof Frandsen spurgte ham, om han kendte årsagen til at tre socialdemokratiske byrådsmedlemmer ikke deltog i det byrådsmøde den 22. juni, hvor det blev endeligt besluttet at omkonstituere.

– Hvem var det, der ikke var der, spurgte Leif Gade, og svarede med et nå, da advokaten oplyste ham om, at det bl.a. var ham selv.

– Når man indgår en konstituering, skal den også overholdes, erklærede Leif Gade inden han forlod vidneskranken.

Retssagen fortsætter i morgen onsdag, hvor bl.a. den tidligere borgmester Claus Omann Jensen skal afhøres.

Kommentarer