Paderup

Paderup Gymnasium starter nyt skoleår med ny bestyrelse

Tidligere formand Karsten Pedersen, rektor Allan Friis Clausen og ny formand Martin Hyldgaard Larsen Foto: Paderup Gymnasium

Gymnasiets bestyrelsesformand gennem 16 år, Karsten Pedersen, overlader sin plads for bordenden til Martin Hyldgaard Larsen, skoleleder på Nørrevangsskolen. Læringsmiljø og trivsel står højt på dagsordenen for den nye formand.

Dette års skolestart betyder på flere måder end sædvanligt en helt ny begyndelse på Paderup Gymnasium. En nyvalgt bestyrelse og en ny formand træder nemlig til og afløser den hidtidige bestyrelse, som siden 2006 har haft tidligere leder af Randers Realskole, Karsten Pedersen, som formand. 

Det attraktive førstevalg

Den nyvalgte formand Martin Hyldgaard Larsen er 44 år og skoleleder på Nørrevangsskolen i Randers. Han glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse. ”Det er en stærkt fagligt kompetent bestyrelse, vi har, og jeg er helt overbevist om, at vi kommer til at bidrage til udviklingen af Paderup Gymnasium, så gymnasiet også i fremtiden er det attraktive førstevalg for mange unge mennesker,” siger Martin Hyldgaard Larsen. 

Den nye formand er særligt interesseret i elevernes læringsmiljø og trivsel. ”Paderup Gymnasium er et godt og veldrevet gymnasium, så min fornemmeste opgave er at sikre ledelsens muligheder for at drive gymnasiet videre i den ånd, der hersker på Paderup. Jeg vil være nysgerrig og undersøgende i forhold til de udfordringer, der opstår,” fortæller Martin Hyldgaard Larsen.

En længere rejse

Det var på ingen måde planlagt, at Karsten Pedersen skulle sidde i formandsstolen i 16 år. Ved sin tiltræden betingede han sig udtrykkeligt, at han blot skulle hjælpe Paderup Gymnasium godt i gang det første år som selvejende statslig institution, hvilket var noget nyt i 2006. ”Det blev som bekendt ikke kun til det ene år,” fortæller Karsten Pedersen, ”men det har været det hele værd: En lang og spændende rejse i et godt og konstruktivt samarbejde med både medarbejdere, ledelse og de til enhver tid siddende bestyrelsesmedlemmer,” siger han.

Fokus på de unges ønsker 

Ud over at få skolens økonomi sikkert på plads har det gennem tiden været vigtigt for Karsten Pedersen at arbejde for, at Paderup Gymnasium er et attraktivt gymnasium, hvor de unge mennesker har kunnet vælge de fag, de ønsker og ikke mindst få deres ønsker opfyldt. ”Det har naturligvis også været væsentligt for mig, at gymnasiet har været en attraktiv arbejdsplads, som man havde lyst til at være ansat på – og at være med til at gøre den endnu bedre, til gavn for alle parter,” fortæller den afgående formand.

Plads til alle og tæt dialog

Af vigtige initiativer, han kan se tilbage på som bestyrelsesformand, fremhæver Karsten Pedersen to gode visionsprocesser og beslutningen om, at gymnasiet skulle udbyde en klasse for unge med autisme. Siden 2008 har Paderup Gymnasium haft en sådan klasse på hver årgang. Desuden ser Karsten Pedersen med tilfredshed tilbage på at have været med til at udbygge skolen med nye lokaler til musik, billedkunst og mediefag og i det hele taget at sikre, at skolen har en høj vedligeholdelsesstandard med lokaler, som det er rart at opholde sig i. Og sidst, men ikke mindst, var formanden ansvarlig for ansættelsen af Allan Friis Clausen, som i år har været rektor for Paderup Gymnasium i ti år.

Hvis Karsten Pedersen skal give et godt råd til sin efterfølger, så er det: ”Giv plads til, at alle kommer til orde i bestyrelsen. Lad medlemmerne blive set og hørt. Hold en tæt og god dialog med ledelsen. Vær til rådighed.”

Ny vision

På gymnasiet har rektor Allan Friis Clausen været utrolig glad for samarbejdet med den afgående bestyrelse og dens formand. ”Det har været en fornøjelse. Bestyrelsen har været meget professionel og har gennem mange år været en rigtig god og initiativrig arbejdsgiver.”

Tilsvarende glæder gymnasiets rektor sig til at komme i gang med arbejdet i den nye bestyrelse.

”Bestyrelsen har netop vedtaget en ny vision, der blandt andet har som mål, at gymnasiet skal øge samarbejdet med lokale virksomheder og institutioner. Den understreger også skolens status som verdensmålsskole. Vi skal arbejde endnu mere med bæredygtighed og medborgerskab, og det er en af de vigtigste dagsordener i vores tid,” slutter Allan Friis Clausen. 

Faktaboks: Paderup Gymnasiums bestyrelse

Bestyrelsesformand

Martin Hyldgaard Larsen, skoleleder, Nørrevangsskolen, udpeget af Skolelederforeningen i Randers

Næstformand

René Skjøde Andersen, programchef, OpenNet A/S, Et selskab i Norlys-koncernen, udpeget ved selvsupplering 

Menige medlemmer

Birgit Andersen, lektor, udpeget af medarbejderne

Jens Winther Brinkmann, elev, udpeget af Elevrådet

Gitte Færgemann, afdelingsformand, udpeget af Regionsrådet (Soc.)

Line Greibe, lektor og tillidsrepræsentant, udpeget af medarbejderne

Anne Mette Kjeldsen, lektor, udpeget af Aarhus Universitet

Kirsten Willemoes Knudsen, seniorkonsulent, VIA University College, udpeget ved selvsupplering

Nina Broman Mølbæk Petersen, elev, udpeget af Elevrådet

Bertil Wraa, bedemand, udpeget af kommunalbestyrelsen i Randers (V) 

Tilforordnede bestyrelsen uden stemmeret

Allan Friis Clausen, rektor

Thomas Cordes Arnkjær, økonomichef

Kommentarer