Drastrup

Omdannelse af nedlagt tankstation til dagligvarebutik i høring

Et forslag til en ny lokalplan vil gøre det muligt at omdanne den nedlagte tankstation ved Gl. Grenåvej i Drastrup til en ny dagligvarebutik. På et møde den 8. februar 2021 har Randers Byråd besluttet at sende forslaget i høring.

Den nedlagte tankstation på Gl. Grenåvej i Drastrup får måske nyt liv som dagligvarebutik til lokområdets beboere.

I et forslag til en ny lokalplan er der nemlig lagt op til at gøre det muligt at opføre en dagligvarebutik på stedet, der ligger i den østlige del af Assentoft. Og nu kommer forslaget i høring, har Randers Byråd besluttet på mødet den 8. februar 2021.

Ifølge forslaget må butikken højst være 1200 kvadratmeter. Og samtidig vil projektudviklingerne forpligtige sig til at dække udgifterne til den nødvendige udbygning af infrastrukturen, så der er en sikker og effektiv afvikling af trafikken også efter, at en butik er opført.

Forslaget til den nye lokalplan vil være i høring i otte uger. Så snart høringen går i gang kan alle deltage på www.randers.dk/høringer. Randers Kommune sender desuden høringsmaterialet ud i e-boks til alle, der bliver direkte af forslaget.

Kommentarer