Livsstil og forbrug

Østjyske kommuner ensretter regler for byggeaffald

Favrskov og de øvrige 11 kommuner i Business Region Aarhus har indført fælles grænseværdier for farlige og skadelige stoffer i byggeaffald. Det gør det nemmere at drive virksomhed i Østjylland.

En ensretning af reglerne for byggeaffald gør det nu væsentligt enklere og mere gennemskueligt for virksomhederne at komme af med deres affald i Østjylland.

Det er de 12 kommuner i Business Region Aarhus – heriblandt Favrskov – der har vedtaget ensretningen, der trådte i kraft 1. januar 2021, og som betyder, at alle kommunerne benytter de samme grænseværdier for en række potentielt skadelige stoffer i byggeaffald. Det betyder, at virksomhederne nu bliver mødt med de samme krav og forventninger i hele Business Region Aarhus.

Nils Borring, borgmester i Favrskov, glæder sig over, at harmoniseringen er en realitet, så det generelt bliver lettere for virksomhederne i Favrskov og Østjylland at komme af med byggeaffaldet.

– Virksomhederne har fortalt os, at ensretningen gør det nemmere, for nu er der kun ét sæt grænseværdier at forholde sig til. Et af formålene med Business Region Aarhus er at gøre det smidigere og nemmere for erhvervslivet, og denne ensretning er et godt skridt på vejen, siger Nils Borring.

Tidligere har kommunerne i Business Region Aarhus også indført en sms-ordning, der gør det nemt for håndværksvirksomheder at benytte alle genbrugspladserne i de 12 kommuner.

Kommentarer