Samfund

Nyt partnerskab: Forbruget af råstoffer i anlægsarbejder skal ned

Rolf Johnsen, Region Midtjylland, og Kristoffer Sindby, OKNygaard A/S, indleder den anden workshop i råstof-partnerskabet. Workshoppen blev afholdt på Jordbrugets UddannelsesCenter i Beder ved Aarhus. Foto: Region Midtjylland

Der kan bruges langt mindre stabilgrus og sand, når vi for eksempel laver parkeringspladser, cykelstier, gågader, indkørsler og havebelægning. Det mener et bredt partnerskab af offentlige aktører og private virksomheder, der nu vil sætte flere konkrete anlægsprojekter i gang.

Hvis der skal være sand, grus og sten nok til de kommende generationer, skal der tænkes nyt og anderledes. Alene i Region Midtjylland svarer vores forbrug af råstoffer til, at hver indbygger bruger 1 kg råstoffer hver time døgnet rundt.

Sammen med anlægsgartnerfirmaet OKNygaard A/S har Region Midtjylland inviteret offentlige og private fagpersoner og interessenter fra hele råstof-kredsløbet lige fra anlægsgartnerskole til asfaltproducent. Foreløbig har partnerskabet haft to workshops, hvor de er mødtes på Jordbrugets Uddannelsescenter i Beder for at give en ny tilgang til råstoffer i anlægsarbejder luft under vingerne.

– Der er meget “plejer” i anlægsbranchen, og det er ikke bæredygtigt, at man anlægger torve eller private indkørsler med samme mængde stabilgrus, der egentlig er retningslinjer for veje, hvor der skal køre biler i 30 år, siger Kristoffer Sindby, udviklingschef for klimatilpasning hos det landsdækkende anlægsgartnerfirma OKNygaard A/S.

– I Region Midtjylland har vi en ambition om at være med til at sikre en bæredygtig forvaltning af råstoffer. Dette partnerskab er et godt eksempel på, hvordan vi kan samarbejde om det helt konkrete på tværs af offentlige myndigheder og private virksomheder. Hvis vi kan ændre noget grundlæggende her, er der et meget stort volumen af materialer, vi kan spare. Det er en lang forandringsproces, men der er virkelig en vilje til at ville ændre og et stort engagement i partnerskabet, som på sigt kan komme til at vise vej for andre, siger Bent B. Graversen (V), formand for Region Midtjyllands udvalg for regional udvikling.

Projekter skal lære både bagud og fremad

På partnerskabets første workshop i maj blev der set på mulige løsninger og udpeget områder, hvor der kunne være potentiale for at spare på de nyopgravede råstoffer. På den anden workshop i september blev der arbejdet på at udpege konkrete områder i anlægsarbejder, hvor råstofforbruget kan reduceres.

– Et fællestræk for hele partnerskabet er, at vi alle sammen har lysten til at bidrage og ændre vores vaner i nær fremtid. Ambitionen er at sikre, at vi sammen kan tage ansvar på et solidt fundament af nye normer og standarder, som vi udarbejder sammen. Det er helt nødvendigt med nye retningslinjer, så vi alle tør ændre den vane, som vi er kommet ind i. Desuden skal vi turde kigge på andre værdier som CO2-reduktion og rovdrift på vores naturlige ressourcer, hvis vi skal gøre noget anderledes i hele branchen fra bygherre til udførende, siger Kristoffer Sindby fra OKNygaard A/S.

Som det er i dag, tager normerne og standarderne – altså hvor meget sand, grus og sten, der skal bruges i henholdsvis bære- og bundsikringslag – afsæt i vejreglerne, hvor der et stort fokus på sikkerhed og kørekomfort. Disse parametre er til gengæld mindre vigtige på mindre belægninger som eksempelvis stier, terrasser og pladser.

I alt bliver der indvundet omkring 9 mio. kubikmeter råstoffer om året i Region Midtjylland. Af disse går ca. 70 procent til bygge- og anlægssektoren.

Tre eksempler på råstof-projekter

Et af partnerskabets projekter skal i første omgang opfinde en simpel metode til at undersøge lagene under overfladen på 10-50 nuværende belægninger, hvor der kører let trafik (maksimalt trafikklasse 1) – fx fortove og cykelstier – og har eksisteret i mange år.

Der kan nemlig potentielt være en stor råstofbesparelse ved at genbruge lagene, når disse belægninger skal renoveres, for i dag kasserer man hele bære- og bundsikringslaget for i stedet at etablere dem igen med nyopgravede råstoffer.

Et andet projekt inkluderer nye parkeringsarealer ved en regionsbygning i Silkeborg, hvor en ny letstabil sammensætning af råstoffer skal testes. Den nye sammensætning indeholder færre grove fraktioner som grus og sten, som normerne og standarderne ellers foreskriver, og bruger i stedet mere sand.

Under parkeringsarealerne kan forskellige områder med varierede mængder af sand kontra grus og sten testes for at undersøge holdbarhed. Dette vil kunne spare store mængder grove fraktioner, som er særligt udsatte for at blive en mangelvare i fremtiden.

Et tredje projekt bliver en testvej i en råstofgrav for at undersøge, hvor få grove råstoffraktioner man kan nøjes med at bruge under en vej, hvor der er meget tung trafik. Fyldte lastbiler med anhænger, der kører ud af råstofgravene, vejer typisk 40 tons, så hvis vejene i råstofgravene kan holde til mindre befæstelse, kan almindelige veje formentlig også holde til det.

Region Midtjylland vil løbende opdatere fra de forskellige projekter.

Fakta om råstof-partnerskabet

Både offentlige myndigheder og private virksomheder er repræsenteret i partnerskabet, der består af praktisk orienterede fagpersoner fra branchen og interessenter. Dermed er hele værdikæden inden for råstoffer repræsenteret i partnerskabet.

Region Midtjylland og OKNygaard A/S er initiativtagere og har arrangeret indtil videre to workshops henholdsvis den 25. maj og 16. september. Begge workshops er afholdt hos Jordbrugets Uddannelsescenter, der desuden er tænkt ind i projektet, så eventuelle nye metoder kan indgå i anlægsgartneruddannelsen.

Partnerskabets øvrige samarbejdspartnere er:

·         Teknologisk Institut

·         Per Aarsleff

·         Malmos

·         Arkil

·         NCC Industry

·         Vejdirektoratet

·         Danske Anlægsgartnere

·         Schønherr Danske Landskabsarkitekter

·         Melgaard+co

·         Idverde Danmark

·         Jordbrugets UddannelsesCenter Århus

Fakta: Råstoffer i Region Midtjylland

·         Der findes omkring 100 aktive råstofgrave i Region Midtjylland.

·         Herfra opgraves omkring 10 millioner kubikmeter råstoffer om året.

·         Omkring 90 procent af de indvundne materialer er sand, grus og sten.

·         Cirka en tredjedel af al opgravet sand, grus og sten i Danmark er opgravet i Region Midtjylland.

·         Ved hjælp af fremskrivning ses der ingen tendenser til et formindsket råstofforbrug fremover.

·         Det er Region Midtjyllands opgave at undersøge hvor der kan findes brugbare råstoffer i jorden.

·         Det er også regionens opgave at lave en råstofplan, der afgør, hvor der kan indvindes råstoffer, samt give tilladelser til indvinding af råstoffer.

Kommentarer