Foreningsnyt

Nyt ældreråd skal have medlemmer fra hele kommunen

10 ud af 11 medlemmer i det nuværende ældreråd er bosat i et Randers-postnummer. På den anden side af valget i efteråret er det ambitionen, at rådet får en mere repræsentativ sammensætning. Frem til søndag den 23. maj kan alle 60-plusser med adresse i Randers Kommune melde sig på banen. Håbet er at få flere kandidater fra kommunens landdistrikter.

Ældrerådet søger netop nu kandidater til den næste periode på fire år. Rådet er ikke et politisk organ, men et vigtigt rådgivende og vejledende råd på ældre- og omsorgsområdet for politikerne og forvaltningen i Randers Kommune.

I den sidste valgperiode har Ældrerådet blandt meget andet haft fokus på fremkommelighed og trafikale udfordringer for ældre. Det har ført til at hastigheden er sænket på Parkboulevarden ved Kollektivhuset, og der er blevet omlagt et fortov på Hobrovej til gavn for gangbesværede.

“Det kan nok lyde som nogle små arbejdsopgaver, men det viser, at vores arbejde er meget andet end høringer og kommunale budgetter. Det er ofte meget konkrete opgaver. For eksempel er rådet også spisepanel for Madservice Kronjylland. Vi er dermed med til at sikre, at ældremaden i kommunen er helt i top,” siger Ældrerådets formand Per Boysen.

“Og netop derfor kan det også have stor betydning for arbejdet – og ikke mindst resultaterne – at rådet repræsenterer en geografisk bredde i kommunen. Den lokale forankring kan gøre en vigtigt forskel. Ældrerådet er og skal være hele kommunens ældreråd,” tilføjer Per Boysen.

For at stille op som kandidat skal du være fyldt 60 år senest den 16. november 2021. Du skal samle fem stillere, som vil anbefale dig. Dine stillere skal også være fyldt 60 år og have stemmeret i Randers Kommune. Tilmeldingen foregår på www.randers.dk/blivkandidat senest søndag den 23. maj 2021.

Fakta – eksempler på Ældrerådets opgaver

  • Dialogmøder med Omsorgsudvalget
  • Regelmæssige dialogmøder med Ældre Sagen i Randers kommune
  • Årlige budgetforhandlinger i Randers Kommune
  • Løbende kontakt med plejehjemmenes aktivitetsudvalg – herunder en årlig fællessamling med relevant info og fællesskab
  • Har repræsentanter i bestyrelser samt bruger- og pårørenderåd på plejecentre

Kommentarer