Ålum

Nye opholdsfaciliteter ved Nørreåen

Billedet er taget af LAG-Koordinator Mette Risager

Beboerforeningen for Ålum og Omegn har haft travlt på trods af Corona. Der er både gang i en større ombygning i forsamlingshuset, og igangsætning af samarbejdsprojektet omkring nye opholdsfaciliteter ved Nørreåen.

Projektet ved Nørreåen involverer både landsbyer i Randers og Favrskov Kommune, og når projektet er gennemført, bliver der gode faciliteter for lokale, besøgende og turister. Projektet har modtaget støtte fra Randers Kommune, Favrskov Kommune, LAG Randers-Favrskov, Nordeafonden, Elrofonden og Lokale og Anlægsfonden.

I marts og april ryddede frivillige træer og buske på projektarealet, lige der hvor Vester Vellingvej krydser Nørreåen. Det var gode opgaver at gennemføre sammen og hver for sig. Herefter havde vi Moesgaard Museum forbi da der blev gravet ud til ophalersted for kanoer og kajakker, og et nyt vejanlæg har set dagens lys. I april blev der afholdt udbud på etablering af fiskeplatforme, træbroer, træterrasser, kajakhotel og shelters, og denne opgave er også igangsat med bygning af kajakhotellet.

Projektet har vist, hvor meget vi kan sammen, og hvad 4 små lokalsamfund kan mobilisere af ressourcer. Det er imponerende hvilken grej- og maskinpark de frivillige har stillet op med – ud over massiv håndkraft. En havde en flishugger, en havde en vibratorplade, flere stillede op med motorsav og græstrimmer og en anden havde en fliseklipper. Beboerforeningen har fået frivillige bidrag til forplejning af frivillige, så der er altid god forplejning med kage, kaffe, sodavand, grillpølser m.v.

Hele området valfarter til åen om aftenen, og alle ser frem til at det bliver færdigt.

Projektet foregår primært på privat jord, med 5 private lodsejere og Vandmiljø Randers. Det foregår i 2 kommuner, så der er 2 byggetilladelser m.v. Kajakhotellet skal drives af Vester Velling Idrætsforening, som skal arrangere kurser i kajak. Alle i lokalområdet opfordres til at involvere sig i drift og opsyn, og alt tegner til stor opbakning.
Midler til drift og vedligehold vil bl.a. blive indsamlet ved at tage et beskedent beløb for overnatning i shelter, ligesom der vil blive solgt lokale fiskekort, da projektet har fået fiskeretten på de strækninger, der bliver tilgængelige med projektet.

Kommentarer