Kultur og events

Nye kort viser vej langs Gudenåen

De færreste er vist klar over, at man i dag kan gå ad skiltede vandreruter langs Gudenåen helt fra Voervadsbro i Horsens Kommune til Randers Fjord. Men det kan man, og nu hjælper tre spritnye foldere dig med at finde vej. 

Det er de syv Gudenåkommuner Hedensted, Horsens, Skanderborg, Silkeborg, Viborg, Favrskov og Randers, der har udgivet de tre nye kort, der viser de eksisterende langdistanceruter ved Gudenåen.

– Vi har en drøm om en sti hele vejen fra Gudenåens kilde til Randers Fjord, men med disse foldere vil vi gerne vise, at man allerede i dag kan gå rigtig meget af turen, siger koordinator i GudenåSamarbejdet Gunhild Øeby Nielsen. – Desuden ved vi, at rigtig mange mennesker gerne vil have en fysisk folder i hænderne. Derfor. 

De tre foldere har fokus på de skiltede ruter, der følger Gudenåen – også gennem søerne – og er derfor primært for dem, der gerne vil gå langt. Hele turen fra Voervadsbro til Randers er ca. 135 km. Himmelbjergruten og Trækstien er den del af ruten – og den store Gudenåsti. 

Kortene fremhæver nogle af de attraktioner, man kan se undervejs – fx Himmelbjerget og den store rekonstruerede skibssætning Høj Stene.  

Du kan blandt andet finde de tre nye foldere på biblioteker i Gudenåkommunerne og på favrskov.dk/gudenaastien. 

Hvis man er mere til det digitale, eller hvis man hellere vil gå en kortere tur, kan man bruge det digitale kort oplevgudenaa.dk. Her kan man finde stier, attraktioner, overnatnings- og spisemuligheder med meget mere. De fysiske kort supplerer det digitale. 

Fakta

GudenåSamarbejdet, der er et samarbejde imellem de 7 Gudenåkommuner, har udgivet de tre foldere: 

  • Den første folder ”GudenåStien fra Voervadsbro til Ry og Himmelbjergruten” viser den rødt afmærkede rute fra Voervadsbro til Silkeborg. Undervejs passerer man bl.a. udsigtspunkterne Sukkertoppen og Himmelbjerget. Ad Himmelbjergruten kan man gå begge veje – nord og syd om søerne. 
  • Den anden folder viser den sydlige del af Trækstien fra Silkeborg til Bjerringbro. Her følger man den gamle Træksti – eller Pramdragersti – hvor mænd og heste trak varer mellem Silkeborg og Randers især i anden del af 1800-tallet. Her kommer man bl.a. forbi to af de gamle pramdragerkroer Svostrup og Kongensbro samt Høj Stene – en enorm rekonstrueret stensætning fra jernalderen – og Gudenåcentralen/Tangeværket med den kunstige sø og kæmpe dæmning. 
  • Den tredje folder er over Trækstiens nordlige del ”Trækstien fra Bjerringbro til Randers”. En strækning, hvor Gudenåen bliver til en flod og mellem Langå og Randers brede enge med et rigt fugleliv. Du passerer stationsbyerne Bjerringbro, Ulstrup og Langå. På denne del kan Trækstien være oversvømmet, når vandstanden i Gudenåen er høj. 

Kommentarer