Kultur og events

Ny politisk aftale giver yderligere hjælp til lønmodtagere, virksomheder og kulturliv

Virksomheder, lønmodtager, kultur- og idrætsliv kan se frem mod en lettere ansøgningsproces når det gælder regeringens hjælpepakker.

Regeringen og et bredt flertal af Folketinges partier er blevet enige om en ny aftale, der forbedrer, forlænger og forenkler hjælpen til danske lønmodtagere, virksomheder samt kultur- og idrætsliv. Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

De sundhedsmæssige restriktioner er de seneste uger blevet skærpet på grund af den betydelige smitteudvikling i store dele af Danmark.

På den baggrund besluttede regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier i sidste uge at genåbne de generelle hjælpepakker fra foråret.

Dermed er der igen åbnet bredt op for kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen til selvstændige mv. Lønkompensationsordningen er desuden åbnet for virksomheder i hele Danmark.

Nu følger regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Konservative og Alternativet op med en ny aftale om yderligere hjælp til danske virksomheder, kultur- og idrætsliv og lønmodtagere. Med aftalen forbedres, forlænges og forenkles hjælpepakkerne.

– Jeg er meget glad for, at vi har indgået endnu en aftale, der skaber tryghed for både virksomheder, lønmodtagere og kultur- og idrætsliv. Selv om vi er tættere på en vaccine, må vi konstatere, at kampen mod corona langt fra er vundet endnu. Det høje smittetryk betyder, at vi må indføre skrappere restriktioner, og derfor er det afgørende, at hjælpen følger med. Og så lytter vi selvfølgelig også, når virksomhederne siger, det er for teknisk og svært at ansøge om hjælp. Derfor forenkler og forbedrer vi nu også kompensationsordningerne, fortæller beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard.

Også Kulturminister Joy Mogensen er tilfreds med den nye aftale:

– Det er og har hele tiden været regeringens mål at holde hånden under dem, der er økonomisk hårdt ramt af restriktionerne. Med aftalen afhjælper vi nogle udfordringer som dele af kultur-, forenings- og idrætslivet står overfor. Samtidig forlænger vi og tilfører ekstra midler til nogle af de hjælpepakker, der er etableret på Kulturministeriets område.

For virksomheder

 • Udvidet adgang til kompensation for faste omkostninger light til tvangslukkede enheder.
 • Der sættes 85 mio. kr. af til forenklinger og forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger, faste omkostninger light samt selvstændige mv. for at lette ansøgningsprocessen.
 • Der sættes 110 mio. kr. yderligere af i 2021 til den eksisterende omstillingspulje, som bl.a. er målrettet turismeerhvervet og oplevelsesindustrien.
 • Ny rentefri A-skattelåneordning for SMV’er styrker likviditet med knap 7 mia. kroner.
 • Ny kompensationsordning til tvangslukkede, sæsonafhængige selvstændige og kunstnere i julesæsonen samt pulje på 5 mio. kroner til dækning af sæsonbetonede investeringer omkring julen.
 • Forlængelse af tabsramme i Rejsegarantifonden, som dækker træk på garantien for de rejsebureauer, der måtte gå konkurs. Flere midler til Rejsegarantifondens sekretariat.
 • Forlængelse af garantiordninger i Vækstfonden og EKF til SMV’er og større virksomheder.
 • Flere midler til matchfinansieringsordninger i Vækstfonden til hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder.
 • Omrejsende tivolier tvangslukkes og kan dermed få adgang til kompensation via lønkompensationsordningen, faste omkostninger og selvstændigordningen på samme vilkår som andre tvangslukkede virksomheder.
 • Midlertidig suspendering af G-dage ved ordinær arbejdsfordeling og hjemsendelse.
 • Iværksættelse af oplysningskampagne, der skal informere om mulighederne for at søge kompensationsordningerne.

For kultur- og idrætsliv

 • Ny pulje på 20 mio. kr. til kompensation af folkehøjskolernes udgifter til aflyste, korte kurser.
 • Der etableres en sæsonpulje for museer mv. på 10 mio. kroner, der kan søges til at gennemføre aktiviteter på museer, når disse igen kan åbne.
 • Foreningspulje løftes med 50 mio. kr.
 • Biografpuljen løftes med 5 mio. kr.
 • Aktivitetspulje på kulturområdet løftes med 80 mio. kr.

For lønmodtagere

 • Der afsættes 340 mio. kroner til suspension af dagpengeforbruget for alle dagpengemodtagere i to måneder.
 • Forlænget ret til sygedagpenge.
 • Forlænget suspension af 225-timersreglen.
 • SU-lån til studerende.
 • Forhøjelse af SU-fribeløb til uddannelsessøgende i Covid-19-beredskabet.

En lang række af de eksisterende målrettede kompensations- og garantiordninger bliver desuden forlænget fra 1. februar 2021 til 28. februar 2021. Hvis de skærpede restriktioner forlænges efter den 3. januar 2021, vil de generelle kompensationsordninger også blive forlænget tilsvarende.

Kommentarer