Debat og politik

Ny politik for kønsligestilling på vej

kommune

Randers Kommune sendte fredag den 26. marts 2021 et forslag til kønsligestillingspolitik i høring. Forslaget er i høring frem til den 20. april, hvor høringsfasen afsluttes med et virtuelt borgermøde. Den nye ligestillingspolitik er blevet til i et samarbejde mellem politikere, ledere og medarbejdere.

Politikken er udviklet i Udviklingsforum, der består af repræsentanter for alle partier og lister i Randers Byråd samt ledere og medarbejderrepræsentanter fra Hovedsamarbejdsudvalget i kommunen. Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt er formand.

“Jeg er glad for, at vi nu kan sende et forslag til en kønsligestillingspolitik for Randers Kommune i høring, som sætter fokus på, at alle uanset køn, identitet og seksuel orientering har lige muligheder og frihed til at leve det liv, de ønsker. Vi har haft nogle gode drøftelser i Udviklingsforum og nu er det tid til at høre, hvad borgere og medarbejdere mener om udkastet til politik,” siger Jesper Kaas Schmidt, kommunaldirektør i Randers Kommune.

På en række vigtige områder er ligestilling mellem køn sikret i lovgivningen, som skal fremme ligestilling og ligebehandling. Og Danmark er et af de mest ligestillede samfund i verden, hvor ligestilling mellem køn er et grundlæggende princip i det danske samfund. Alligevel viser statistik, at drenge og piger, kvinder og mænd reelt ikke har lige muligheder. Det viser sig blandt andet i børns skoleliv, unges uddannelsesvalg, det kønsopdelte arbejdsmarked samt i familie- og fritidslivet.

Som det fremgår af forslaget til kønsligestillingspolitikken, så handler en del af ligestillingsarbejdet også om værdier og kultur, som ses i hverdagen. Vores holdninger, forventninger og handlinger bygger på værdier og kultur – bevidst og ubevidst.

Af forslaget til kønsligestillingspolitikken fremgår blandt andet:

  • I Randers Kommune har vi en mangfoldig forståelse af køn. Alle uanset køn, identitet og seksualitet skal have lige muligheder i leg, uddannelse, arbejde, familieliv og samfundet generelt. Der er plads til forskellighed. Den enkelte har frihed til at leve det liv, de ønsker, og til at indgå i anerkendende fællesskaber.
  • Alle arbejdspladser i Randers Kommune skal sikre lige gode muligheder og trygge rammer for medarbejdere og ledere. Ingen skal begrænses på grund af deres køn, identitet eller seksualitet. Ledere og medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter, politisk valgte og de brugervalgte repræsentanter i råd og nævn har alle et ansvar for at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor alle har lige gode muligheder for at udfolde sig.

Kønsligestillingspolitikken er høring til og med den 20. april 2021. Alt efter høringssvar vil ligestillingspolitikken blive rettet til i Udviklingsforum den 29. april. Herefter behandles forslaget i direktionen i Randers Kommune den 6. maj, Hovedsamarbejdsudvalget den 18. maj, Økonomiudvalget den 7. juni og endelig af Randers Byråd den 14. juni.

Kommentarer