Samfund

Ny boligplan skaber bedre fundament for socialområdet

Boligplan II lægger op til tage første spadestik til flere nye byggerier. Foto: Randers Kommune/Colourbox

En ny plan for Randers Kommunes boliger til borgere med handicap, psykiske sårbare og socialt udsatte skal sikre flere lokale botilbud og bedre økonomi. Alle interesserede kan komme med deres input til planen frem til torsdag den 4. maj 2023.

Planen er blevet sendt i offentlig høring af Randers Kommunes Socialudvalg på et møde torsdag 30. marts 2023. Planen hedder Boligplan II, og den skal skabe flere lokale boligtilbud inden for kommunegrænsen. Samtidigt skal planen medvirke til at afdæmpe den økonomiske udvikling på kommunens socialområde, hvor mange borgere har komplekse, omkostningsfulde behov.

– Planen er et redskab til at forsøge at afdæmpe den økonomiske udvikling på de stigende udgifter på socialområdet. Ved at skabe flere boliger i Randers Kommune afdæmper vi den økonomiske udvikling samtidig med, at borgerne får bedre muligheder for at få et lokalt botilbud, siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget.

Gode fysiske rammer

Boligplan II lægger op til, at 72 procent af alle borgere med særlige behov i Randers Kommune, som har brug for en bolig, fremover kan tilbydes en bolig indenfor kommunegrænsen frem for at skulle flytte væk fra kommunen. I dag ligger det tal på 61 procent.

– Med den nye plan kan vi sikre gode fysiske rammer og stærke faglige tilbud lokalt. Og vi kan tilbyde flere boliger her i kommunen, så borgerne kan bo tættere på deres nærmeste, siger Rosa Lykke Yde.

Borgerne bliver inddraget

Boligplan II er i høring frem til torsdag den 4. maj 2023.

– Med høringen skaber vi mulighed for, at enhver kan dele deres tanker. Alle input bliver samlet, som vi i udvalget vil overveje og drøfte. Jeg er sikker på, at processen vil lede frem til en rigtig god plan for, hvordan vi i fremtiden kan tilbyde flere sociale botilbud her i kommunen, som opfylder borgernes behov, iger Rosa Lykke Yde.

Boligplan II lægger op til følgende boligændringer:

  • 51 nye permanente boliger bliver opført. Inklusiv 10 nye boliger på Bostedet Neptunvej og to nye boliger på Bostedet Marienborgvej, som er vedtaget og igangsat i starten af 2023.
  • 10 permanente boliger i Harridslev overtages fra Sundhed og Omsorgsforvaltningen i takt med at de bliver ledige.
  • 16 midlertidige boliger bliver opført for socialt udsatte borgere og borgere med psykiske udfordringer.
  • 6 boliger på Botilbuddet Vester Tværvej omlægges til midlertidige boliger.
  • 6 permanente boliger på Bostedet Markedsgade omlægges til midlertidige boliger.
  • Op til 19 permanente boliger i Niels Brocks Gade omdannes til midlertidige boliger i takt med at de bliver ledige.
  • To selvejende boligtilbud i Harridslev overtages af Randers Kommune.
  • Randers Kommunes lejemål på Skelvangsvej 24, hvor fire borgere bor, overtages af en privat ejer.

Alle borgere, hvis personlige boligforhold er omfattet af planens ændringer, bliver inviteret til borgermøder eller personlige samtaler vedrørende de enkelte boligændringer. Hvert byggeri, som Boligplan II tegner rammerne for, skal vedtages i Byrådet.

Du kan indsende høringssvar til Boligplan II inden 4. maj 2023 her

Kommentarer