Harridslev

Nu kan Kraftcenter Korshøj blive en realitet: Lokalplan er vedtaget

På mødet den 13. september 2021 har byrådet vedtaget plangrundlaget, der vil gøre det muligt at etablere Kraftcenter Korshøj.

En ny lokalplan, som giver mulighed for at etablere Kraftcenter Korshøj, er nu vedtaget af Randers Byråd. Det skete på mødet den 13. september 2021.

I mere end et årti har lokale ildsjæle og politikere arbejdet for at samle idrætten i Harridslev under navnet Kraftcenter Korshøj. Og lokalplanen var det sidste skridt på vejen før etableringen kan gå i gang.

De første ideer til Kraftcenter Korshøj blev født for mere end et årti siden. Tanken har hele tiden været at samle idrætten blandt andet ved at flytte fodboldafdelingen i Albæk til Harridslev. Tilbage i 2016 bevilgede Randers Byråd penge til Kraftcenter Korshøj under forudsætning af, at lokale ildsjæle selv fandt 4 millioner kroner. Siden da har forskellige bump på vejen udskudt projektet, men i efteråret 2020 lykkedes det at finde pengene og lave en lejeaftale for det areal, hvor de nye faciliteter skal ligge. Og nu er lokalplan så også kommet på plads.

Forskellige aktiviteter

Kraftcenter Korshøj kommer til at bestå af fire nye fodboldbaner. Derudover bliver der etableret baner til bl.a. petanque, panna, håndbold, beachvolley og krolf.

Det er ønsket, at idrætspladsen skal styrke lokalsamfundet ved at danne ramme om ikke-idrætsaktiviteter. Derfor kommer Kraftcenter Korshøj også til at bestå af en åben græsplads, der kan danne ramme om forskellige aktiviteter i Harridslev. Der kommer en legeplads til byens børn, der kommer ridestier, og der bliver plads til FDF i området. Det hele bliver omkranset af levende hegn samt en bred motionssti.

I alt har Randers Byråd bevilget 5 millioner kroner til Kraftcenter Korshøj og derudover 1,2 millioner kroner til udvikling af aktiviteter i Albæk.

Kommentarer