Samfund

Nu får sårbare borgere deres helt egen uge med aktiviteter og inspiration

På Randers Bibliotek er der blandt andet mulighed for fællessang, rundvisning og digitale tjenester. Arkivfoto: Randers Bibliotek

Under titlen ‘Den Sociale Sundhedsuge’ sætter Randers Kommune hele uge 21 fokus på sundhed for mennesker med handicap, autisme, senhjerneskade og andre, som er i berøring med Randers Kommunes socialområde.

Borgere og deres pårørende kan opleve en lang række aktiviteter og foredrag i løbet af uge 21, som inspirerer til mere fysisk og mental sundhed.

– Med Den Sociale Sundhedsuge sætter vi fokus på, at sundhed og velvære er alle mennesker forundt. Ugen er fyldt med aktiviteter, som kan inspirere til et mere sundt liv både fysisk og mentalt, siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers Kommune.

Ud over de offentlige arrangementer foregår der i løbet af ugen et væld af aktiviteter på Randers Kommunes bosteder for borgere med handicap og autisme og for brugerne af Autismecenter Randers, Aktivitetscenter Randers og Hjernecenter Randers.

Første gang i år

I år er første gang, at Randers Kommune afholder sundhedsuge for borgere, som er i kontakt med socialområdet.

– Den Sociale Sundhedsuge er et rigtig vigtigt initiativ, fordi vi ved, at mennesker, som er i mere udsatte livspositioner, generelt er mere syge og har en lavere levealder. Derfor skal vi gøre, hvad vi kan, for at de får de bedste vilkår for så sunde og sygdomsfrie liv som muligt. For eksempel sørger vi i løbet af ugen for sundhedstjek af borgere på bostederne, og vi gør opmærksom på de gode sundhedstilbud i Randers Sundhedscenter, siger Rosa Lykke Yde.

Den Sociale Sundhedsuge er en udløber af kommunens handicapplan for voksne. Målet er skabe bedre betingelser for borgernes livskvalitet blandt andet ved at udbrede viden om sundhed og velvære. Ugen er finansieret med 110.000 kroner af Randers Kommunes Sundhedsfremme og Forebyggelsespulje.

Foredrag og aktiviteter

Her er et udvalg af de mange de mange begivenheder i Den Sociale Sundhedsuge:

  • Foredrag med forfatter Kjeld Fredens om natur og mental sundhed onsdag 24. maj.
  • Prøv at male din glæde med GAIAs Akademis kunstnere.
  • Forskellige foredrag til åbent hus i Randers Sundhedscenter onsdag 24. maj.
  • Yin-yoga i Hjernecenter Randers.
  • Fælleslæsning og fællessang er nogle af de oplevelser man kan opleve på Randers bibliotekerne i løbet af ugen.

Læs mere om ugens program her: www.randers.dk/DSS

Logo for Den Sociale Sundhedsuge. Foto: Randers Kommune

Kommentarer