Samfund

Nu åbner tre nye døgntilbud på specialområdet

Foto: Randers Kommune

Randers Kommune slår dørene op til tre nye tilbud på specialområdet, som tilsammen har plads til op til 32 børn og unge med udviklingsforstyrrelser og handicap.

MELLEUP – Torsdag den 16. november kan man komme indenfor og se de tre nye botilbud, når kommunen inviterer til åbent hus på Støvringgårdvej 43 i Mellerup.

Fra klokken 6-17.30 er der blandt andet mad over bål, præsentation af tilbuddene samt tale ved borgmester Torben Hansen og formand for socialudvalget, Rosa Lykke Yde.

Rolige omgivelser

Store vinduer med udsigt til fantastisk natur, rolige naturfarver på væggen og en stor violinfigen er nogle af de elementer, der skal skabe rolige og hjemlige omgivelser for de op til 32 udviklingshæmmede og udviklingsforstyrrede børn og unge på Randers Kommunes tre nye døgntilbud i Mellerup. Arbejdet med at udvikle de nye tilbud har stået på i tæt på et år.

– De tre nye tilbud er højt specialiserede handicaptilbud med veldefinerede målgrupper. Udsigten og Egelunden er begge botilbud for børn og unge fra 0 til 17 år. Spiren er et aflastningstilbud for 0 til 17-årige børn og unge. I de tre nye tilbud prioriterer vi trygge og udviklende rammer for det gode børneliv, siger socialchef i Randers Kommune, Runa Steenfeldt.

Fuld fokus på fagligheden

At etablere tre nye tilbud er ikke hverdagskost, og opgaven med at etablere tre tilbud på det specialiserede område kræver, at fagligheden er på plads. Derfor er Randers Kommunes ambitioner på vegne af tilbuddene høje, og det samme er forventningerne fra både børn og familier.

– Vi skal løse en meget vigtig opgave i de tre tilbud; børnene har brug for og fortjener, at vi skaber rigtig gode rammer om deres udvikling, og derfor er værdierne og måden at møde både børn og forældre på helt afgørende, påpeger Runa Steenfeldt.

– Det har været fantastisk at opleve, hvordan medarbejdere og ledere har arbejdet sammen om at gøre tilbuddene klar til åbningen; dét at mærke engagement og lysten til virkelig at gøre en forskel i børnenes hverdag er af afgørende betydning, siger hun.

Tæt samarbejde med pårørende og lokalsamfund

Det har været en prioritet for Randers Kommune at indtænke åbenhed og dialog, så tilbuddene kan udvikle sig sammen med børn, unge og pårørende, ligesom der lægges op til et godt og nært samarbejde med lokalsamfundet, foreninger og andre interessenter.

– Børn, pårørende og det omkringliggende samfund vil møde medarbejdere og ledere, der ønsker at indgå i en god dialog. Det er vi allerede godt i gang med ved at invitere til åbent hus. Vi håber, at vi ved at være en del af lokalsamfundets liv kan have et godt samspil og måske også indgå i at skabe gode traditioner i fællesskab – traditioner som både kan være til glæde i lokalsamfundet og for børn og unge i vores tilbud. Det glæder vi os meget til, siger Runa Steenfeldt.

Fakta

Udsigten er et botilbud for børn og unge med moderat til dyb udviklingshæmning samt børn og unge med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret og opmærksomhedsforstyrrelser.

Egelunden er et botilbud for børn og unge med let til moderat udviklingshæmning samt børn og unge med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret samt opmærksomhedsforstyrrelser.

Spiren er et aflastningstilbud for børn og unge 0 til 17 år med let til dyb udviklingshæmning samt børn og unge med diagnoser som gennemgribende udviklingsforstyrrelse inden for autismespektret samt opmærksomhedsforstyrrelser.

 

Kommentarer