Randers By

Naturen tæt på borgeren

Arkivfoto.

Rent drikkevand, bedre adgang til naturen for borgere, bedre biodiversitet og grøn erhvervsudvikling er nogle af emnerne i forslaget til en ny klima-, natur og miljøpolitik, som Randers Byråd har i høring frem til 14. januar 2019.

Ser man nærmere på naturdelen i klima-, natur og miljøpolitikken, ”Naturen tæt på borgeren”, så lyder det blandt andet:

– Skov og natur er danskernes foretrukne udflugtsmål og rammen for vores friluftsliv. Skoven har et flersidigt hensyn: friluftsliv, biodiversitet og produktion, og vægtes i vore skove i denne rækkefølge.

Vi har store engarealer og skovområder med adgang for publikum. Gudenåen og Randers Fjord løber som et blåt bånd gennem kommunen, og Naturpark Randers Fjord byder på et væld af naturoplevelser tæt på vandet. I Randers by er der mange og store bynære grønne områder tæt på borgerne, som giver mulighed for nem adgang til grønne oplevelser.

Jo tættere vi bor på natur, jo mere benytter vi den. Nærhed til natur er en attraktiv parameter i forhold til at tiltrække nye borgere. Naturen giver børn mulighed for leg og læring, forebygger stress, virker sundhedsfremmende og giver bedre livskvalitet for både ung og gammel.

Ved mange landsbyer i kommunen er der i dag ringe muligheder for at komme ud i naturen, og generelt er kommunen fattig på skov. Ved at satse på bynær skovrejsning, naturgenopretningsprojekter med rekreative elementer og forbedret adgang til den eksisterende natur, kan vi tiltrække nye borgere og forbedre sundheden hos vores borgere.

Viden om naturen er fundamentet for gode naturoplevelser. Naturformidling og udendørs læring til børn og unge kan desuden medvirke til en større natur- og miljøforståelse og kan understøtte, at Randers Kommune fortsat udvikler sig som en bæredygtig kommune. Randers Naturcenter er kommunens flagskib i formidlingen af viden om naturen, og en løbende udvikling af naturcentrets tilbud understøtter, at naturen bliver til glæde for flere og flere af kommunens borgere.

Vi vil:

  • Skabe mere bynær natur og forbedrede adgangsmuligheder til naturen.
  • Rejse mere kommunal skov og understøtte privat skovrejsning gennem information og planlægning.
  • Fremme oplevelsesmulighederne i vores skove med rekreative tiltag: MTB-stier, shelterpladser, ridestier, hundeskove mv.
  • Opdele naturen i zoner, der adskiller den stille og fredfyldte naturoplevelse, de aktive friluftsaktiviteter og vigtige sårbare naturområder fra hinanden.
  • Fremme skovoplevelsen med en mere varieret skovdrift med områder af urørt skov og døde træer til forfald.
  • Udarbejde en strategi for friluftslivet i Randers Kommune.
  • Fortsætte udviklingen af et varieret naturformidlingstilbud målrettet mange forskellige målgrupper (skolebørn, børn i dagtilbud og mennesker med handicap, demens eller psykiatriske vanskeligheder). Randers Naturcenter er omdrejningspunktet, men formidlingen foregår på lokaliteter spredt i hele kommunen.

Læs mere om forslaget til politikken her.

Kommentarer