Erhverv

Midtjyske virksomheder er godt rustet – men bør berede sig på stiv modvind

Foto: Spar Nord/BDO

Af flere omgange har kriserne banket på døren i de senere år, men alligevel har de midtjyske virksomheder formået at stå imod. Det viser en ny regnskabsanalyse af 3.000 virksomheder i regionen foretaget af Spar Nord og BDO. Og netop evnen til at styre gennem uvejr bliver vigtig for det midtjyske erhvervsliv i de forestående usikre tider. 

Inflationsgyser og stigende renter i kombination med energipriserne på himmelkurs og pressede forsyningskæder. Stormvejret trækker ind over landet og begynder at presse dansk økonomi – og således også midtjysk erhvervsliv. Til gengæld går de midtjyske virksomheder ind i de usikre tider velpolstrede og således med en vis modstandsdygtighed, og de har dermed et stærkt udgangspunkt for at styre gennem det forestående uvejr. 

Det viser en gennemgang af det seneste års regnskaber fra mere end 3.000 midtjyske virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk, som Spar Nord og BDO har foretaget i forbindelse med erhvervsprisen Succesvirksomhed 2022. Ud af samtlige virksomheder i regionen havde 65 procent sidste år fremgang i resultatet, mens hele 74 procent formåede at øge deres egenkapital.

Ifølge direktør for Spar Nord Aarhus Erling Sørensen og Klaus Tvede-Jensen, partner og statsautoriseret revisor i BDO, vil kriserne alligevel komme til at kradse i det midtjyske erhvervsliv, og det bliver særligt evnen til at tilpasse sig samt økonomisk robusthed, der bliver afgørende for, om virksomhederne klarer den. Særligt regionens mange virksomheder inden for handel ser ud til at have et stærkt udgangspunkt. Hele 75 procent af de midtjyske handelsvirksomheder har nemlig realiseret en indtjening det seneste år, mens 63 procent har løftet egenkapitalen:

– Det er særligt gået midtjysk erhvervsliv godt på handelsområdet, som er en af regionens største brancher. En cocktail bestående af flere års højkonjunktur og rekordhøje opsparinger tilsat en forstærket købelyst i kølvandet på flere coronanedlukninger er blandt årsagerne til, at et flertal af handelsvirksomhederne i regionen har haft vind i sejlene og realiseret en flot indtjening. Og når det går godt med handlen og i øvrigt også andre store brancher som byggeri og industri, smitter det positivt af på virksomheder inden for videnservice, som netop betjener disse brancher, siger Erling Sørensen og fortsætter: 

– Handelsvirksomhederne er sammen med virksomheder inden for videnservice blandt de erhverv, der bør berede sig på, at det nu er et andet økonomisk billede, der tegner sig for de kommende år end hidtil, og det kommer til at kunne mærkes, når reallønnen skrumper som konsekvens af inflationen i kombination med beskedne lønstigninger. Ikke alene giver det færre penge i lommen til forbrug, men det skaber samtidig en større usikkerhed både blandt private og virksomheder, og det vil især disse brancher erfare. Derfor er det ikke uvæsentligt, at et flertal af virksomhederne inden for brancherne har formået at hæve deres egenkapital og således opbygget en vis robusthed til at stå imod med.  

Fremgang for byggeriet og industrien – men uvejret lurer

Selvom 63 procent af regionens virksomheder inden for bygge- og anlægssektoren kan bryste sig af en fremgang i årets resultat, og et flertal – nærmere bestemt 63 procent – har styrket egenkapitalen, vil disse virksomheder komme i modvind de kommende år. 

– Det er overordnet set gået midtjysk byggeri godt det seneste år, og mange virksomheder har formået at omsætte den høje byggeaktivitet til sorte tal på bundlinjen. Kigger vi nærmere på kendsgerningerne, er det dog ikke lykkedes for 38 procent af virksomhederne – formentlig som følge af stigende byggeomkostninger, mangel på arbejdskraft og et stort konkurrencepres. Når der samtidig sker en afmatning i byggeriet, og flere kommunale byggeprojekter udskydes, ser det skidt ud for nogle af disse virksomheder, forklarer Klaus Tvede-Jensen.

Også for industrien i Region Midtjylland har det seneste år budt på fremgang. 68 procent af de midtjyske industrivirksomheder har haft en fremgang i indtjeningen, mens 74 procent har styrket egenkapitalen. Trods de positive takter forventer Klaus Tvede-Jensen ikke, at de mørkere tider i horisonten vil gå ubemærket hen i industrien:

– De midtjyske industrivirksomheder har polstret sig godt i det seneste år, hvilket selvsagt er et stærkt udgangspunkt til at kunne tackle mørkere tider. For krisen kommer til at ramme vidt og bredt, og i eksempelvis Tyskland er industrien i recession, hvilket spreder sig som ringe i vandet også til midtjyske industrivirksomheder, der leverer til flere europæiske lande. Konkurrencekraften kommer ikke nødvendigvis til at lide et knæk, men derimod vil de højere udgifter gøre det sværere at skabe profit – og her kommer resiliens og robusthed til at være afgørende parametre for, hvordan det kommer til at gå den enkelte virksomhed i den kommende tid, siger han afsluttende. 

Om Succesvirksomhed 2022

Spar Nord og BDO stiftede i 2019 Succesvirksomhed som er en erhvervspris, der anerkender de danske små og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 999 årsværk. Succesvirksomhederne kvalificerer sig på baggrund af antal ansatte og vurderes ud fra performance på følgende parametre:

  • Vækst i resultat før skat de seneste fem år
  • Soliditetsgrad over 20 % i det seneste regnskabsår
  • Vækst i soliditeten målt over de seneste fem år
  • Evnen til at skabe resultater med det givne kapitalgrundlag

Virksomhederne bliver for hvert kriterie tildelt point, alt efter hvor godt de klarer sig. Det er det samlede antal point, der afgør, om en virksomhed bliver en del af de i alt 1.000 succesvirksomheder.

Fonde, finansielle holdingselskaber, udenlandske datterselskaber, pengeinstitutter samt rådgivnings- og revisionsvirksomheder er ikke medtaget blandt de 1.000 succesvirksomheder. 

Læs mere om ”Succesvirksomhed 2022” her: www.succesvirksomhed.dk 

Kommentarer