Debat og politik

Ledere og medarbejdere sætter fokus på arbejdet i en digital tid

Den 23. maj mødtes 250 af kommunens administrative medarbejdere og deres ledere under overskriften ”Dit arbejde i en digital tid” og at gøre digitalisering til en større del af hverdagen.

Både som kommune og arbejdsplads er Randers på en rejse hvor digitalisering og robotteknologi bliver en større del af arbejdsdagen. Derfor var kommunens administrative medarbejdere samlet for at sætte øget fokus på, hvordan digitalisering og robotteknologi påvirker arbejder – nu og i fremtiden.

– Vi har en strategi for rekruttering og kompetenceudvikling. Her er et af fokusområderne, at vi fortsat vil udvikle de rette digitale kompetencer. Det skal være naturligt for os at anvende teknologi. Det skal være en integreret del af vores dagligdag. Derfor skal vi være nysgerrige på, hvordan teknologien kan påvirke vores relationer med hinanden og med borgerne. Og vi har et blik på, hvordan teknologien kan skabe merværdi for vores borgere og vores samarbejdspartnere, sådan at vi sætter teknologi i spil meningsfuldt og for at forbedre kvaliteten af den daglige drift – sagde kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt

Dagen bestod af oplæg fra både interne og eksterne oplægsholdere med forskellige perspektiver på, hvordan digitalisering påvirker arbejdet som administrativ ansat i Rander Kommune.

Digitalisering og robotteknologi er både med til at lette sagsgange for vores administrative ansatte. Samtidig bidrager det til at reducere rutineprægede og regelbaserede opgaver, som kan frigive mere tid til de mere komplicerede skønsmæssige opgaver.

Et fælles ansvar
Digitalisering og robotteknologi er både med til at lette sagsgange for vores administrative ansatte. Samtidig bidrager det til at reducere rutineprægede og regelbaserede opgaver, som kan frigive mere tid til de mere komplicerede skønsmæssige opgaver.

I sin indledning til dagen understregede kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, at både ledere og medarbejdere har et medansvar for at dygtiggøre sig, være nytænkende og innovative, og det er kun gennem samarbejde og involvering at en digitalisering kan lykkes. Den vigtigste drivkraft er ikke en form for ”magisk teknologi” – men talent og engagement hos medarbejdere.

Kommentarer