Debat og politik

Landsbypuljen åbner for ansøgninger

Landdistriktsudvalget i Randers Kommune indkalder ansøgninger til næste runde i Landsbypuljen. Der er ansøgningsfrist d. 23. april kl. 12.00. Formålet er at støtte initiativer, der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Landsbypuljen ansøges via et ansøgningsskema som du finder via linket nederst på siden. Sammen med ansøgningsskemaet, findes også de gældende retningslinjer for ansøgning og tilskud.

Formålet med puljen
Med udgangspunkt i de overordnede målsætninger i Landdistriktspolitikken, støttes initiativer med potentiale til at gøre det mere attraktivt at
… bo og bosætte sig i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
… drive virksomhed i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.
… besøge og være turist i Randers kommunes landsbyer og landdistrikt.

Der kan søges mellem 5.000 og 150.000 kr., til hel eller delvis finansiering af projekter, til initiativer der skaber udvikling i Randers Kommunes landsbyer og landdistrikter.

Hvem kan søge?

Ansøgere kan være
Foreninger, lokalråd, borgerforeninger, forsamlingshuse og lignende.
Grupper af borgere, såfremt der kan påvises et almennyttigt perspektiv i ansøgningen og der kan dokumenteres bred forankring i lokalsamfundet. Dette kan eksempelvis dokumenteres med henvisning til udviklingsplaner, referater fra borgermøder o.lign.
Ønsker man at søge støtte til borgerbudgettering, søger man landsbypuljen, i forbindelse med de to årlige ansøgningsrunder. Der er ikke midler øremærket til borgerbudgettering, så man søger altså på lige fod med alle andre projekter. Landsbysammenslutninger kan søge 100.000 kr., mens enkelte landsbyer kan søge 50.000 kr.

Kommentarer