Debat og politik

Landdistrikter: Unge i hele landet bør kunne tage en ungdomsuddannelse lokalt

Vi skal sikre bedre rammer for at fastholde lokale ungdoms- og erhvervsuddannelser i hele Danmark, mener Landdistrikternes Fællesråd.

Der er et presserende behov for at sikre bedre rammer for at fastholde lokale ungdoms- og erhvervsuddannelser i hele Danmark. Det mener Landdistrikternes Fællesråd, som anbefaler blandt andet kapacitetsloft og bedre økonomiske rammer.

”Elevtallet daler drastisk. Der skal, efter regeringens mening, gøres noget nu. At have en ungdomsuddannelse liggende i sin by er afgørende for et helt lokalsamfund, og selvfølgelig for de unge, der går der.”

Meldingen var klar mandag morgen, da børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i et opslag på Facebook understregede nødvendigheden af lokale ungdomsuddannelser. Baggrunden var et nyt notat fra Børne- og Undervisningsministeriet, hvori det fremgår, at elevtallet på gymnasier i en lang række yderområder falder drastisk – ikke mindst foranlediget af mindre årgange, men også af unges søgemønstre.

Hos Landdistrikternes Fællesråd tager formand Steffen Damsgaard godt imod tonerne fra ministeren:

– Grundlæggende er det min holdning, at adgangen til en ungdomsuddannelse i ens lokalområde er en helt fundamental forudsætning for at kunne leve et helt liv i hele Danmark. De faldende ungdomsårgange øger presset på økonomien for uddannelsesinstitutionerne og truer med at trække tæppet væk under særligt ungdomsuddannelserne i tyndt befolkede områder og landdistrikterne, siger Steffen Damsgaard og tilføjer:

– Det er derfor fuldstændigt afgørende, at man politisk sikrer bedre rammer for lokale ungdoms- og erhvervsuddannelser i hele landet.

Samtidig er det vitalt at sikre elevgrundlaget for gymnasier såvel som andre ungdomsuddannelsesinstitutioner i alle egne af landet, understreger Steffen Damsgaard og nævner blandt andet, at man bør øge grund- og udkantstilskuddet, så man dermed sikrer bedre vilkår for ungdomsuddannelser, der er påvirket af faldende ungdomsårgange. Derudover mener han, at man bør forbedre muligheden for at indføre et kapacitetsloft eller lignende på ungdomsuddannelser i de store byer.

– Et solidt elevgrundlag er med til at sikre bæredygtige ungdomsuddannelser i hele landet. Derfor  er det nødvendigt at forbedre kapacitetsloftet eller lignende, som begrænser de største institutioners vækst – sådan sikrer vi, at de små gymnasier og ungdomsuddannelsesinstitutioner kan tilbyde en bred palet af ungdomsuddannelser , siger Steffen Damsgaard og henviser til Landdistrikternes Fællesråds udspil på ungdomsuddannelsesområdet, som blev lanceret tidligere på året med en række forslag til, hvordan man sikrer ungdoms- og erhvervsuddannelser i hele landet.

Formanden for Landdistrikternes Fællesråd nævner desuden elevfordeling, som et vigtigt redskab, der kan blive nødvendigt at tage i brug.

– Mit vigtigste mål er at sørge for, at unge i hele Danmark fortsat kan tage en ungdomsuddannelse i deres lokalområde. Lader vi stå til, vil mange unge i fremtiden ikke have andet valg end at rejse langt for at få en ungdomsuddannelse – det skaber en social og geografisk ulighed, der i sidste ende straffer de unge, som vokser op i et landdistrikt, siger han og tilføjer:

– Vi ved godt, at unge kan drømme om en ungdomsuddannelse i den større naboby, som virker tillokkende, frem for i egen hjemby. Men i den her sammenhæng er begrænsningen af nogle få unges valg forudsætningen for, at en meget større gruppe overhovedet har en mulighed for at tage en ungdomsuddannelse lokalt. Derfor kan det være relevant at bruge elevfordeling, hvis det kan sikre ungdomsuddannelsesmuligheder i hele Danmark.

Landdistrikternes Fællesråd udgav tidligere på året et uddannelsesudspil med fem veje til et helt uddannelsesliv i hele Danmark.

Kommentarer