Harridslev

Kraftcenter Korshøj tæt på målet: Lokalplan er nu på vej i høring

I mere end et årti har lokale ildsjæle og politikere arbejdet for at samle idrætten i Harridslev under navnet Kraftcenter Korshøj. Og glæden var stor, da det sidste efterår lykkedes at finde både finansiering og plads til projektet. Det sidste skridt på vejen før Kraftcenter Korshøj kan etableres er lokalplanen, og den er nu på vej i høring.

“Det har været en lang proces, hvor frivillige har gjort en enormt stor indsats for at få Kraftcenter Korshøj til at lykkes. Jeg har selv deltaget i flere møder, og generelt har det her været en sag, som mange i byrådet har engageret sig i. Derfor var det også stort, da et enigt byråd tilbage i september 2020 gav grønt lys til planerne. Jeg glæder mig over, at vi nu er godt i gang med planlægningsfasen, og jeg håber, at lokalplanen for Kraftcenter Korshøj kommer i høring i slutningen af april,” siger borgmester Torben Hansen.

Forslaget til lokalplanen, der vil gøre det muligt at etablere Kraftcenter Korshøj, er for første gang behandlet af udviklingsudvalget på mødet den 8. april. Byrådet behandler sagen den 26. april, hvor indstillingen er at sende forslaget i offentlig høring i otte uger.

Idræt i Harridslev – mødested i Albæk

I Harridslev blev de første ideer til Kraftcenter Korshøj født for mere end et årti siden. Ønsket har været at udvide idrætsanlæggets faciliteter og skabe gode og moderne rammer for foreningslivet, klublivet og lokalsamfundet. Tanken har hele tiden været at samle idrætten blandt andet ved at flytte fodboldafdelingen i Albæk til Harridslev.

Tilbage i 2016 bevilgede Randers Byråd penge til Kraftcenter Korshøj under forudsætning af, at lokale ildsjæle selv fandt 4 millioner kroner. Siden da har forskellige bump på vejen udskudt projektet, men sidste efterår lykkedes det at finde pengene og lave en lejeaftale for det areal, hvor de nye faciliteter skal ligge.

“Kraftcenter Korshøj har fra starten været en ambitiøs og god plan, som giver en god base for at udvikle idræts- og foreningslivet i Harridslev og de omkringliggende byer. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at det har været vanskeligt. Ikke mindst i Albæk, hvor det selvfølgelig har været afgørende at finde en god løsning. Og det må man sige er lykkes,” siger Torben Hansen.

At planerne om Kraftcenter Korshøj faldt på plads har nemlig banet vejen for millionstøtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden på 4,5 millioner kroner til at etablere Klyngehuset Kronjylland i Albæk. Det kommer til at ligge på de tidligere boldbaner og skal her fungere som et åbent og fleksibelt mødested, der kan styrke fællesskabet og fritidslivet for de 13 landsbyer i området. Forventningen er, at klyngehuset vil blive etableret som del af områdefornyelsen i Albæk og være klar til brug i 2024.

Positiv udvikling

“Der kommer til at ske en enormt positiv udvikling i hele lokalsamfundet i de kommende år. Og jeg er sikker på, at området vil få gavn af de nye faciliteter i både Kraftcenter Korshøj og i Klyngehuset Kronjylland. Jeg glæder mig til at følge realiseringen af projekterne,” siger Torben Hansen.

Når forslaget til lokalplanen for Kraftcenter Korshøj kommer i høring har alle mulighed for at komme med input. Herefter skal byrådet tage stilling til den endelige lokalplan, som forventes at blive først på efteråret 2021. Til den tid vil etableringen af Kraftcenter Korshøj kunne gå i gang.

I alt har Randers Byråd bevilget 5 millioner kroner til Kraftcenter Korshøj og derudover 1,2 millioner kroner til udvikling af aktiviteter i Albæk.

Fakta

Kraftcenter Korshøj kommer til at bestå af fire nye fodboldbaner. Derudover bliver der etableret baner til bl.a. petanque, panna, håndbold, beachvolley og krolf.

Det er ønsket, at idrætspladsen skal styrke lokalsamfundet ved at danne ramme om ikke-idrætsaktiviteter. Derfor kommer Kraftcenter Korshøj også til at bestå af en åben græsplads, der kan danne ramme om forskellige aktiviteter i Harridslev. Der kommer en legeplads til byens børn, der kommer ridestier, og der bliver plads til FDF i området. Det hele bliver omkranset af levende hegn samt en bred motionssti.

Kommentarer