Randers By

Et kraftcenter er i god tråd med Randers Kommunes sundhedspolitik

Kraftcenter Korshøj.

Skrevet af: Anette Høj

Som frivillig i SMIFF09 har jeg fulgt arbejdet på at iværksætte projekt Kraftcenter Korshøj på tæt hold. Jeg har, ligesom flere hundrede andre borgere i lokalområdet, vist min støtte med underskrift og tilsagn om pengedonation og frivillige arbejdstimer.

Vi er mange, der kan se de fantastiske muligheder, som projektet vil give, og vi er mange, der vil lægge frivilligt arbejde i at få det ført ud i livet. Derfor glædede det mig også meget, da byrådet i sin tid gav grønt lys til, at de 2,5 mio. kr., som oprindeligt var tilsigtet en renovering af Albæk klubhus, i stedet måtte bruges til at anlægge boldbaner i Harridslev. Oveni blev der endda bevilliget yderligere 2,5 mio. kr. til projektet.

En fornuftig beslutning! Det vil åbne mulighed for at nytænke og udvikle aktiviteter til gavn for hele Landsbyklynge Kronjylland, og det vil falde rigtig godt i tråd med kommunens sundhedspolitik – nemlig at andelen af fysisk inaktive borgere skal nedbringes, og at det skal ske ved udvikling af en ny niche af tilbud, som kan tiltrække nye medlemmer.

Det har hele tiden været SMIFFs vision at være ramme om et bredt idrætstilbud, som kan komme alle til gode. Derfor indgik vi også i 2016 et samarbejde med Randers Sundhedscenter om at skabe en filial af Randers Sundhedshøjskole i Harridslev. Det gjorde vi, trods begrænsning på både lokaler og frivillige, fordi vi forstod visionen i projektet: Skal sundhedsprofilen i Randers kommune forbedres, og skal andelen af inaktive borgere nedbringes, så skal der være et varieret og fleksibelt tilbud i nærområdet – og skal det hænge sammen økonomisk, skal det trækkes af frivillige kræfter.

En sådan vision stiller store krav til de lokale idrætsforeninger. Ikke nok med at det kræver lokaler og udstyr at starte nye aktiviteter, så kræver det også, at foreningen kan tiltrække frivillige kræfter, der vil engagere sig. Det må være tydeligt for enhver, at moderne faciliteter og et centralt mødested til netværksdannelse er altafgørende for at skabe motivation og tiltrække frivillige kræfter. Et oplagt argument for at gå ind for Kraftcenter Korshøj.

Jeg forstår simpelthen ikke, at flere byrådspolitikere nu vil bakke ud af en aftale, som så oplagt vil være til gavn for flertallet af borgerne i landsbyklyngen.

Hvordan kan en gammel lov om, at folkekirkens jord kun må udlejes i 30 år, blive et argument for at bremse udvikling og nytænkning, når sundhedsprofilen i Randes kommune står til at blive ringere, og udgifterne på sundhedsbudgettet større, hvis ikke vi gør noget? Kan vi ikke bekymre os om befolkningens sundhed nu og så tage bekymringen om jorden om 28-29 år, når lejeperioden løber ud?

Jeg forstår heller ikke argumentet, at projektet skaber splid. Og hvad så? Al nytænkning vil møde modstand, og skal det være en grund til at slå bremsen i? Så kommer vi jo aldrig videre. Hvem skal der tages mest hensyn til? En meget lille gruppe modstandere eller en meget stor gruppe tilhængere? Fra mit perspektiv giver det svar sig selv. Se nu, for pokker, på visionen!

Kommentarer