Samfund

Jordskredet ved Nordic Waste bliver nu sået til med græs

Græsset bliver sået med en centrifugalspreder monteret på en pistemaskine og på ATV på bælter. Foto: Randers Kommune

Endnu et afværgetiltag er sat i gang ved Nordic Waste. For at minimere forurening i vandet, der strømmer ned fra jordskredet, når det regner, bliver der nu sået græs på 25 hektar af arealet. Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse.

En af de store udfordringer i afværgeindsatsen ved Nordic Waste er store mængder af forurenet overfladevand fra jordskredet, der skal opbevares i bassiner og renses, før det kan føres i kloakken eller til Vandmiljø Randers’ centrale renseanlæg. Derfor begynder Randers Kommune nu at så græs på ca. 25 hektar på jordskredsarealerne ved Nordic Waste. Græsset vil minimere, hvor meget forurening, regnvandet trækker med sig fra jorden. Dermed vil der være mindre forurenet regnvand i bassinerne på skadestedet, og rensningsprocessen vil blive mindre omfattende.

– Vi har i lange perioder haft alvorlige udfordringer i forhold til at opbevare alt det vand, der kom fra jordskredet, og som skal holdes adskilt fra Alling Å. Nu er gennemsnitstemperaturen endelig deroppe, hvor det giver mening at så græs, som vi ved har en markant effekt, bl.a. fra drænforsøg på statens forsøgscentre, så nu handler vi, mens vejret er med os, siger kommunaldirektør, Jesper Kaas Schmidt.

At så græs på området vil også øge fordampning af vandet. Den nøjagtige effekt afhænger af faktorer som skråningens placering, jordtype og valg af græs, men en realistisk vurdering antyder, at fordampningen vil øges med omring 100 mm om året, hvilket svarer til ca. 25.000 m3 vand om året.

Græsset bliver sået med en centrifugalspreder monteret på en pistemaskine og på ATV på bælter. Græsfrøene bliver blandet med hvidkløver for at have en større andel urter med dybdegående rødder, og fordi kløver har udløbere, som kan være med til at lukke eventuelle huller i græsset. Derudover blandes der blomster i for at få blomstrende urter på arealet.

Et akut afværgetiltag

Randers Kommune har tidligere overvejet at plante andre typer vegetation som tagrør, pil eller poppel, men har konkluderet, at græsdækningen er den hurtigste og mest robuste løsning i forhold til variationer i jordkvalitet og hældning af jorden.

Det betyder dog ikke, at andre beplantningsmuligheder ikke kan blive overvejet senere, især i områder, hvor dybe rødder er nødvendige for at absorbere vand fra skråningerne. Tilsåningen er et akut afværgetiltag, og har ikke noget med en endelig plan for arealet at gøre.

Randers Kommune forventer, at området kan være dækket af græs tidligt på sommeren.

 

Kommentarer