Randers By

Job barometer tages i brug af Jobcenter Randers Erhverv

Arkivfoto

Med et såkaldt Job-barometer ønsker Jobcenter Randers Erhverv at træffe afgørende valg, om rekruttering, jobsøgning og uddannelsesvalg på et oplyst grundlag , at disse valg bliver fortæller Tine Arensbach, som er chef for Jobcenter Randers Erhverv

– Med denne kortlægning af det fremtidige arbejdskraftbehov på vores lokale arbejdsmarked, giver vi os selv et værdifuldt værktøj i dialogen med vores virksomheder og kan også på den korte bane agere endnu mere målrettet i vores arbejde for at imødekomme virksomhedens efterspørgsel på arbejdskraft, siger Tine Arensbach.

Jobcenter Randers Erhverv står bag projektet, hvor der gennem en spørgeskemaundersøgelse samles oplysninger om de lokale virksomheders behov for arbejdskraft. Undersøgelsen skal munde ud i en prognose for virksomhedernes behov for arbejdskraft i den nærmeste fremtid. Undersøgelsen vil samtidig bidrage til at kvalificere dialogen med virksomhederne om fremtidige rekrutteringsbehov.

Prognose over fremtidens behov for arbejdskraft
Ud fra undersøgelsens resultater laver Jobcenter Randers Erhverv en rapport med en prognose over det fremtidige arbejdskraftbehov. Her vil behovet for arbejdskraft være fordelt på brancher og konkrete stillinger. Prognosen vil indeholde en grafisk illustration af et jobbarometer over de stillingsbetegnelser, hvor de adspurgte lokale virksomheder forventer en vækst i antallet af ansatte indenfor henholdsvis seks og 12 måneder. Samtidig vil også de stillingsbetegnelser, hvor virksomhederne forventer tilbagegang eller et uændret antal ansatte fremgå af barometeret.

Arbejdsmarkedets parter er løbende blevet involveret i projektet og projektet er blevet præsenteret for Forum for Erhverv, Vækst og Arbejdsmarked, og repræsentanter fra det lokale arbejdsmarked – FTF, LO,DI og Dansk Byggeri – har været inddraget i udviklingen af analyseværktøjet.

Kommentarer