Erhverv

Innovativt projekt i Randers forventes at skabe 80 nye arbejdspladser

Danmarks Eksport- og Investeringsfond har nu truffet beslutning om fordeling af midler i den grønne investeringsordning. 35,4 millioner kroner går til virksomheden Advanced Surface Plating, som vil etablere storskala-produktion af elektroder på Randers Havn.

Det bliver en blanding af faglærte og ufaglærte arbejdere, kemiingeniører, produktionsingeniører, logistik- og IT-specialister og administrativt personale, der i fremtiden skal rekrutteres, når Advanced Surface Plating gåt i gang med produktion af elektroder til produktion af grøn brint.

De nye produktionsfaciliteter på Randers Havn skal gøre elektroder billigere, men også sikre forsyning af i Europa og potentielt USA og Asien.

Verden er forandret efter flere års krig i Europa, og den internationale udvikling har medført, at industripolitik er tilbage. Der er et globalt kapløb om produktionen af grønne teknologier og et øget fokus på forsyningssikkerhed.

H2-GIGA-projektet, som er det officielle navn, bliver designet til at producere mere end 77.000 elektroder årligt, svarende til hvad der skal bruges til 0,5 GW elektrolysekapacitet.

Tidshorisont for etablering af projektet er august i år

Kommentarer