Debat og politik

Ingen skal blive mere syge af mødet med jobcentret

Rosa Lykke Yde, Medlem af Randers Byråd for SF Randers.

Sagen om den 28-årige Rasmus Dalgaard, der i sit møde med Jobcenter Randers har udviklet PTSD har bragt sindene i kog i det ganske land.

Således også SF-Randers, der nu foreslår en række tiltag, der skal forhindre at en lignende situation opstår. For sagen om Rasmus Dalgaard er langt fra den eneste.

“Vi hører flere personlige og gribende beretninger om mennesker, som desværre bliver mere syge, imens de er i forløb hos jobcenteret, eller som i årevis bliver fastholdt i det ene meningsløse forløb efter det andet,” siger Rosa Lykke Yde, formand for Socialudvalget i Randers Kommune.

Hvis det står til Rosa Lykke Yde skal lovgivningen ændres, så der bliver fokus på at hjælpe folk, fremfor at jage den sidste gnist ud af dem. Hun er dog klar over, at det kan have lange udsigter. Derfor har hun sendt et forslag til næstkommende byrådsmøde.

“Vi vil med forslaget igangsætte en proces, for at løse nogle af problemerne. For eksempel måden jobcentret vægter udtalelser fra læger,” siger Rosa Lykke Yde.

Som en del af den proces skal der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor både medarbejdere, ledere, forvaltning, de faglige organisationen, erhvervslivet, handicaprådet og udsatterådet inddrages. Arbejdsgruppen skal arbejde med, hvordan der skabes en positiv forandringsproces i Jobcenter Randers.

Som følge af sagen om Rasmus Dalgaard har flere byrådsmedlemmer stillet forslag om en ekstern undersøgelse af Jobcenter Randers. Det vækker ikke udelt begejstring hos SF.

“I SF ønsker ikke at betale eksterne konsulenter over en million, af skatteborgernes penge til en undersøgelse. Penge som vi har brug for andre steder. At tilbyde borgerne den rette hjælp koster penge og det mener vi er bedre at prioritere, end at betale dyre konsulentfirmaer,” siger Rosa Lykke Yde.

Ifølge hende gør medarbejderne på gulvet hvad de kan, med de rammer og muligheder de har.

SF vil derimod, med sit forslag, skabe en mere borgervenlig afgørelsespraksis, hvor borgerne bliver hurtigere afklaret. Hvilket man i højere grad lykkes med i andre kommuner, på trods af at lovgivningen, som er ens for os alle, er det altoverskyggende problem.

“For mig er målet klart. Jobcenter Randers skal, inden for gældende lov, afklare borgerne hurtigere og giv den rette hjælp.” Slutter Rosa Lykke Yde, som har sendt et ændringsforslag til et forslag om en stor ekstern af jobcentret som skal behandles på byrådsmødet 13. Juni 2022.

Kommentarer