Samfund

Indsats i Randers Fjord virker: Nyt stenrev sprudler af liv

Fisk som kutlinger, savgylter og havkarusser holder nu til på de nye stenrev i fjordens udmunding ved Udbyhøj. Billedet er et skærmprint (beskåret) fra Randers Kommunes videooptagelser af revet i efteråret 2023. Link til videoen findes nederst i artiklen. Foto: Randers Kommune

1400 tons sten blev kastet i Randers Fjord i marts 2023. Stenene udgør nu fire stenrev, som skal sørge for bedre betingelser for dyr og planter i fjorden. Et halvt år efter er livet flyttet ind i revene.

UDBYHØJ/RANDERS – Forhåbningerne var store til de nye stenrev, da store sten fra en lokal grusgrav blev dumpet i fjorden ved Udbyhøj i foråret. Og forhåbningerne er indtil nu blevet indfriet. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er glædeligt, at miljøet langs fjordbunden er gået fra at være bar sandbund til at være et frodigt akvarie der, hvor stenrevene ligger. Set i lyset af det store iltsvind og fiskedød, som farvandene rundt om i landet oplever, så er det positivt, at vi kan se liv ved de nye stenrev i Randers Fjord. Stenene er blevet bevoksede, og småfisk som kutlinger, savgylter og havkarusser søger tilflugt mellem tang og i huler i revet, siger borgmester Torben Hansen (S).

Randers Fjord er ikke som så mange andre fjorde ramt af iltsvind på grund af den store gennemstrømning, der er i fjorden. Den manglende beplantning på fjordbunden skyldes primært mange årtiers udledning af næringsstoffer, som har betydet, at det bundlevende planteliv er forsvundet fra fjorden i de områder, hvor der ikke ligger sten, lyder forklaringen.

Grundlaget for liv

I stenrev kan der være 100.000 smådyr per kvadratmeter, og det betyder bedre livsbetingelser for større fisk så som torsk og andre dyr som hummer, sæler og marsvin.

– Stenrevene er med til at skabe grundlaget for liv i fjorden. Derfor glæder det mig også utroligt meget, at Byrådets seneste budgetaftale har afsat midler til mere naturgenopretning, siger Torben Hansen.

Projektleder for naturgenopretningsprojektet i Randers Kommune, Anne Margrethe Wegeberg, ser også positivt på, at der er kommet liv omkring stenrevene.

– At der så hurtigt er kommet liv i projektområdet viser, hvor vigtige bundplanter og tang er for, at der kommer gode livsbetingelser for dyrelivet i fjorden, siger Anne Margrethe Wegeberg.

”At der så hurtigt er kommet liv i projektområdet viser, hvor vigtige bundplanter og tang er for, at der kommer gode livsbetingelser for dyrelivet i fjorden,” siger Anne Margrethe Wegeberg, der leder naturgenopretningsprojektet i fjorden. Foto: Randers Kommune

Svære betingelser for ålegræs

Planteskovene, som ifølge optegnelser dækkede bunden af Randers Fjord i 1950’erne, er forsvundet. Derfor hjalp frivillige tilbage i maj 2023 med at plante cirka 800 kvadratmeter ålegræs på indersiden af de nye stenrev som et forsøg på at genstarte noget af fjordens beplantning.

Kommunens undersøgelser viser dog, at planterne har svære betingelser for at vokse.

– Ålegræsset blev i løbet af ganske kort tid overbegroede med alger, som skyldes de store mængder næringsstoffer i fjorden. Så selvom der ikke er iltsvind i fjorden, har næringsstofferne en meget negativ effekt. Der er dog heldigvis nogle sejlivede skud tilbage, og nu må vi se, hvordan de klarer vinteren, siger Anne Margrethe Wegeberg og tilføjer:

– Vi havde håbet at ålegræsset ville vokse, fordi havskove binder CO2-op til 27 gange mere effektivt end skovene på land, og fordi planterne lagrer næringsstoffer og renser vandet for mikroalger og partikler, så det bliver mere klart. Tangskove og bundplanter er essentielle for både biodiversitet, CO2-binding og klart vand i vores kystnære områder.

Ideen og en del af forarbejdet til anlæggelsen af stenrev og ålegræs i fjorden kommer fra den lokale gruppe ’Randers Stenrev’. Projektet koster en million kroner og er finansieret af midler fra ELRO Fonden, LAG Randers-Favrskov og EU.

Sådan så stenrevene ud fra luften, da ålegræs blev plantet på indersiden af revet i maj. Disse rev ligger inde i fjorden omkring 500 meter syd for Udbyhøj. Et andet stenrev er et såkaldt ’skolerev’, som alle kan komme og kigge nærmere på ud for lystbådehavnen i Udbyhøj. Foto: HedeDanmark

Se video af stenrevet ved Udbyhøj her!

 

Kommentarer