Debat og politik

Det, ikke alle kan få, ska´ ingen ha´

Debatindlæg af: Christina Kjærsgaard
Byrådsmedlem for Venstre og næstformand i Skole- og Uddannelsesudvalget

Det er en grundlovssikret ret, at forældre har mulighed for at vælge, hvilken skolegang deres barn skal have. Det kendetegner et velfungerende demokrati at give forældrene det valg.

De frie grundskoler er i virkeligheden folkets skole, idet forældre og skolefolk kan være med til at præge den lokale skole. En mulighed, der desværre næsten er forsvundet fra folkeskolerne, fordi de er blevet så centralstyret, at det mere er politikerne og embedsværkets skole.

Malte Larsen, opstillet folketingskandidat for Socialdemokratiet skriver i dagens avis, at “overbetalingen til privatskolerne skal tilbagerulles”.

I de år, hvor Helle Thorning sad ved magten, blev den såkaldte koblingsprocent nedskrevet til 71% i den 4 årige regeringsperiode. Koblingsprocenten er et udtryk for det statstilskud som friskoler/private grundskolerne får (procentandel af udgiften til folkeskolerne). Da den nuværende borgerlige regering overtog magten blev koblingsprocenten forøget støt til 75%. I 2018 blev koblingsprocenten forøget med endnu en procent, som nu er målrettet sociale indsatser som enkeltintegreret specialundervisning og inklusion!

I Randers har vi en historisk høj privatskolefrekvens helt uafhængt af, hvem der har haft borgmesterkæden om halsen! Vi har veldrevne fri-og privatskoler i Randers, som mange af vores borgere vælger til. Som folkevalgt byrådsmedlem er jeg ambassadør for alle kommenes borgere, også dem, som vælger folkeskolen fra! Det er, som tidligere nævnt, en grundlovssikret ret at vælge den skoleform, man sønsker for sine børn.

Jeg forstår ikke Malte Larsen logik, for skyder han ikke sine egne vælgere i foden, når han ønsker at nedsætte tilskudet til de frie grundskoler? Hvis koblingsprocenten nedsætte til “Helle Thorning niveau” så må forældrebetalingen alt andet lige skulle forøges……..

Jeg hylder princippet om, at vores borgere har bedst mulig adgang til at træffe frie valg, men I Socialdemokratiets og Malte Larsens DNA ligger den antagelse, at HVAD IKKE ALLE KAN FÅ, SKA´ INGEN HA´.

 

Kommentarer