Hvidsten

“Hvidsten” kom sejlende for at mindes Hvidstengruppen

Se billedserie

I fredags den 29. juni var det 74 år siden, at otte medlemmer af Hvidstengruppen blev henrettet i Ryvangen. Det blev vanen tro markeret i Mindelunden nord for Hvidsten Kro.

Efter kongelig anordning blev samtlige af marinehjemmeværnets fartøjer navngivet med navne, som har relation til modstandsbevægelsen.

I 1988 blev MHV 907 døbt »Hvidsten,« og dåben blev foretaget af Bitten Fiil. Besætningen på »Hvidsten« har en gammel tradition med, at den hvert år på årsdagen for Hvidstengruppens henrettelse, besøger Mindelunden, hvor der bliver nedlagt en krans.

I år bestod besætningen af 12 hjemmeværnsfolk af begge køn. Dette års fartøjsfører var premierløjtnant Jens Warnock.

Skibet fungerer som patruljefartøj, rednings- og miljøskib og udfører også opgaver for blandt andet politiet.

»Hvidsten« tilhører Flotille 369 på Holmen, og har tre besætninger. De skiftes til at foretage togtet fra Holmen til Dronningekajen i Randers Havn, for at deltage i kransenedlæggelsen.

Med militærisk præcision kommanderede fartøjsfører Jens Warnock klokken 12:00 hovedbeklædningen af. Herefter blev der nedlagt en krans ved mindestenen for de otte henrettede frihedskæmpere.

Efter højtideligheden deltog besætningen i en bedre frokost på Hvidsten Kro. Udover besætningen deltog også ”Gulle” Fiil Paetch som er Marius Fiil’s barnebarn, samt hendes mand Karl Paetch.

Efter frokosten kørte besætningen til Mustard Point (Hvidstengruppens modtageplads), og derefter til Randers Havn. Kort tid efter forlod »Hvidsten« havnen, og er nu klar til at varetage dens hovedopgaver.

Senere overtog hjemmeværnskompagni Hvidsten markeringen af mindedagen. Klokken 19:30 marcherede en trop hjemmeværnssoldater fra kroen til Mindelunden for at stå fanevagt.

Herefter kom en anden trop hjemmeværnsfolk, herunder kompagnichef Finn Bødtker, som nedlagde kransen, og gjorde honnør i respekt for de otte henrettede frihedskæmpere.

– På netop denne dag for 74 år siden, lidt over midnat den 29. juni 1944, førtes otte mænd fra Hvidstengruppen ud af deres celler i Vestre Fængsel i København, og klokken 4.00 om morgenen blev de samme otte mænd henrettet i Ryvangen, indledte Finn Bødtker sin tale.

– Dermed stoppede deres modstandskamp, men da meddelelsen om henrettelsen af Hvidstengruppen nåede ud til Københavns befolkning, udbrød folkestrejken, der kostede yderligere 60 danskere livet, men som også var medvirkende til, at samarbejdspolitikken med besættelsesmagten ophørte, og henrettelse af modstandsfolk i en længere periode ophørte, sagde kompagnichefen.

Kort før mindehøjtideligheden kørte en mand og sin søn ind på en nærliggende parkeringsplads.

De havde via et opslag på Facebook erfaret, at det var dagen for Hvidstengruppens henrettelse.

– Vi kommer fra Brovst i Nordjylland, men da vi så, at det var dagen for modstandsfolkenes henrettelse, var vi ikke i tvivl. Så vi skyndte os at få fat i en buket blomster, og nu er vi så i Hvidsten. Vi må aldrig glemme den indsats, som de her mennesker gjorde for os, fortalte manden.

Efter 5 minutter var de væk, og var på vej tilbage til Brovst.

Næste år er det 75 året for nedkastningsgruppens henrettelse. Det vil blive markeret med et stort og omfangsrigt program.

En gruppe er i gang med at forberede arrangementet. Deriblandt kroejer Søren Fiil Paetch, sognepræst Peter Ulvskjær og chef for hjemmeværnskompagni Hvidsten, kaptajn Finn Bødtker.

Kommentarer