Land og by

Har du en mening om arkitekturen i Randers Kommune?

ByNatyrrummet Myretuen blev i 2019 præmieret med Arkitekturprisen. Foto: Randers Kommune.

Nu kan du være med til at vælge hvilken arkitektur, der skal indstilles til Randers Kommunes Arkitekturpris 2021.

Randers Kommunes Arkitekturpris 2021 uddeles til de bedste og mest interessante projekter inden for byggeri, bevaring, landskabsarkitektur, byrum og inventar. Og nu har vi brug for din hjælp til at finde de bedste kandidater. Så har du forslag til gode byggerier eller anlæg – stort som småt – som bør deltage i opløbet om årets arkitekturpris, vil vi meget gerne høre fra dig.

Hvilke projekter kan indstilles?

Du kan indstille projekter i Randers Kommune:

• Nye bygninger, f.eks. etageboliger, parcelhuse, byggeri til erhverv, industri eller offentlige formål

• Om- og tilbygninger til eksisterende bygninger

• Restaurering af bevaringsværdige bygninger

• Anlæg, som fx parker, pladser, grønne områder og gårdrum

• Mindre projekter, som f.eks. skilte, butiksfacader, by-inventar, tekniske anlæg og lignende.

Eneste krav er at projektet skal være fra perioden 2019-2021.

Forslag sendes senest mandag d. 23. august 2021 til:

Randers Kommune, Plan, att. Arkitekturpris, e-mail: plan@randers.dk

Husk at oplyse projektets adresse, anvendelse, evt. arkitekt – og medsend gerne et foto af projektet.Randers Kommune uddeler Arkitekturprisen hvert andet år.

I 2019 blev ByNaturrummet Myretuen og Huset Nyvang præmieret, og der blev givet ros til ombygningen af Søren Møllers Gades 2 og det nye sakristi ved Sct. Mortens Kirke.

De indstillede projekter vurderes af en bedømmelseskomite, bestående af eksterne fagdommere, samt udpegede medlemmer af Udviklingsudvalget og Bevaringsudvalget. Fra Udviklingsudvalget deltager Christian Brøns og Daniel Madié.

Prisuddelingen foregår ved et festligt arrangement på Arkitekturens Dag, tirsdag den 4. oktober 2021 kl. 16.30 til 18.00 i Kulturhuset, Stemannsgade 2 i Randers. Deltagelse er gratis og alle er velkomne.

Kommentarer