Uggelhuse

GoTur – unik østjysk app testes i Havndal og Uggelhu

Det skal være nemmere at komme fra A til B. Derfor tester Randers Kommune fra 20. januar 2020 en ny østjysk app, GoTur.

GoTur kobler offentlig transport, Rejseplanen og private bilture sammen.

App’en GoTur er i en testfase, hvor vi prøver app’en af. Går testen som forventet, vil app’en blive udrullet i flere områder og på sigt blive landsdækkende.

Sådan downloader du GoTur
Har du en iPhone så gå til App Store og søg på GoTur.

Har du en android-telefon kan gå til din Playbutik og søge på GoTur.

Logoet ser sådan her ud:

Du kan søge på et lift/en tur via GoTur.

Når du vil tilbyde en tur, så er det vigtigt, at du lægger din tur i enten app’en GoMore (over 45 km, da der er et gebyr for kortere ture) eller i app’en Zify. Zify tager ikke et gebyr og har ingen minimumspris. Alle ture du tilbyder bliver herefter vist i GoTur og koblet med Rejseplanen.

Baggrund for GoTur
Den teknologiske platform er udviklet i østjysk regi og er en af de første af sin art.

Bag app’en, står de 12 østjyske kommuner i Business Region Aarhus i samarbejde med FDM, der driver GoTur. Målet er at give borgerne et bedre og mere sammenhængende transportnet. Det kræver en kobling af private køreture med offentlig transport. I alt har de 12 østjyske kommuner afsat 1,5 mio. kroner til projektet.

Hvad tester vi?
Man kan sige, at GoTur er en avanceret form for samkørsel, hvor man som bruger kan få et lift på sin vej, og som chauffør kan stille et sæde i sin bil til rådighed, hvis man alligevel kører forbi. Uden at man skal aftale noget på forhånd. Der sidder i dag kun én person i alt for mange biler. Det skaber trængsel i storbyerne og giver parkeringsbøvl. Samtidig belaster det CO2-mæssigt mindre, hvis flere kører sammen. Hvis flere kunne komme med, så ville vi enten hjælpe folk med et lift til nærmeste bus, tog eller letbanestoppested, eller de kan få et lift til deres endestation, hvis det ligger på chaufførens rute. Ideen er, at man bare kobler sig på via GoTur – uden alt det bøvl med at hænge i aftaler med hinanden. Bilisten bevarer sin frihed og samtidig gør vi rutenettet langt mere finmasket.

Hvor tester vi?
I Randers Kommune er Havndal og Uggelhuse udvalgt til at være testområde.

Hvorfor tester vi?
App’en skal testes for at blive rigtig god. Det er svært at lave en app, der kobler privat bilkørsel sammen med offentlig transport og gør det nemt. Hvis vi i fællesskab både tilbyder ture i GoTur og efterspørger ture, så får GoTur et godt indhold. Selvfølgelig kan der også være fejl og mangler. Dem vil vi gerne høre om. Du kan indberette fejl og mangler her: kommunikation@randers.dk.

Kommentarer