Gjerlev

Gjerlev og Øster Tørslev vigtige brikker i stor pastorat-rokade

De forladte skolebygninger i Gjerlev kommer i fremtiden til at fungere som samlingssted for hele storpastoratet. Alle tre præster får også kontorer her. Arkivfoto

Menighedsrådene har fordelt bygningsmassen i det nye storpastorat i den nordøstlige del af Randers Kommune: Gjerlev og Øster Tørslev mister præstegårde, men Gjerlev Skole bliver til gengæld ramme for fællesarrangementer i pastoratet.

GJERLEV/HALD – Før var der fem pastorater i den nordøstlige del af Randers Kommune. I fremtiden bliver der bare ét storpastorat – og tre distrikter. Ændringen nedbringer antallet af præster og præsteboliger fra fem til tre. Siden april har repræsentanter for alle områdets menighedsråd samarbejdet med biskop, Henrik Wigh Poulsen, om at trække stregerne for det nye storpastorat. Første etape af processen sluttede før menighedsrådsvalget 8. november i år. Her blev spørgsmålet om bygninger afgjort – for præstegårde, sognehuse og kontorer.

Det blev besluttet, at præstestillingerne i områdets to store byer, Gjerlev og Øster Tørslev nedlægges og sammen med dem præstegårdene. Udbyneder, Hald og Råby bliver fortsat bopæl for områdets præster.

Biskoppens anbefaling

Beslutningen er udelukkende menighedsrådenes og retter sig ikke efter biskoppens anbefaling. Den gik på, at placere præsteboligerne i byer med både skole og indkøbsmuligheder, så yngre præstefamilier også ville finde stillingerne attraktive. Ikke desto mindre er afgørelsen taget, oplyser Karen Marie La Cour, der er formand for Udbyneder-Kastbjerg menighedsråd.

– Vi har forhandlet os frem til, hvilke byer, der skulle afgive præsteboliger, og hvilke der skulle beholde dem, og vi var fuldstændig enige. I Øster Tørslev er det nye sognehus helt adskilt fra præsteboligen, og det var ikke vigtigt for byen at beholde præsteboligen. I Gjerlev er der fundet en løsning, hvor skolen bliver samlingsted for hele det nye storpastorat, fortæller hun.

Gjerlev bliver samlingspunkt

I Gjerlev er man optimistisk, selvom byen i fremtiden bliver uden en fastboende præst. Mandag 28. november blev papirerne underskrevet. Det nye storpastorat overtager cirka halvdelen af den tidligere Gjerlev-Enslev Skole og forhåbningerne til det nye sted er store.

– Skolen bliver både lokalt sognehus og samlingssted for hele pastoratet. Her bliver kontorer, kursuslokaler og en aula, der kan rumme 200 mennesker. Vi er opsat på, at få det bedste ud af situationen. De nye rammer giver os mulighed for at sætte nye ting i værk – større arrangementer, der også gerne skulle kunne trække yngre folk til, fortæller Erik Pedersen, der har forhandlet på vegne af Gjerlev Sogns Menighedsråd.

”Ikke optimalt for Øster Tørslev”

I Øster Tørslev er ny menighedsrådsformand Kjeld Juhl knap så tilfreds med forhandlingernes udfald. Han har før siddet som formand, men har som menigt medlem i den netop afsluttede menighedsrådsperiode ikke siddet med ved forhandlingsbordet. Øster Tørslev kunne godt have trukket et længere strå, mener han. Som det ser ud nu, er områdets største by, den eneste, der går ud af forhandlingernes første etape med et tab af præstebolig uden kompenstation.

– Jeg synes ikke, det er den optimale løsning, at Øster Tørslev afgiver sin præstebolig. Ligesom biskoppen mener jeg, at Øster Tørslev har, hvad der skal til for at få yngre præstepar til at søge. Men nu er det afgjort, så det er der ikke så meget at gøre ved det, slår Kjeld Juhl fast.

Han understreger også, at Øster Tørslev stadigvæk har sognehuset, og at forhandlingerne ikke er slut endnu.

Vigtigt med mødesteder i små sogne

Dorte Djernæs, der har siddet som repræsentant for Øster Tørslev under forhandlingerne i sidste periode, understreger, at der var gode begrundelser for placeringen af præsteboliger.

– Vi var alle enige om, at det er vigtigt at bevare mødestederne i de små sogne. I både Råby og Udbyneder er konfirmandstuerne, som udgør det lokale mødested, en del af præsteboligerne. Med hensyn til Hald, så er præsteboligen tegnet af Johannes Exner og derfor på vej til en fredning. At afgive præsteboligen er efter min mening ikke noget stort tab for Øster Tørslev, for vi mødes i sognehuset. Hvad angår rekrutteringen af unge præstefamilier, så er det, uanset hvad, en del af pakken, at man skal køre efter tingene, når man bor i en mindre by, forklarer Dorte Djernæs.

I næste forhandlingsetape skal det afgøres præcist hvordan inddelingen i tre distrikter skal skrues sammen, og hvordan og hvor konfirmandundervisningen skal afvikles.

FAKTA: Det nye storpastorat

Dækker 11 sogne fordelt på fem pastorater:

  • Udbyneder-Kastbjerg (herunder også Havndal). Præst: Bodil Hindsholm Hansen.
  • Øster Tørslev-Dalbyneder-Dalbyover. Præst: Peder Svejgaard.
  • Råby-Sødring. Præst: Uffe Klausen
  • Hald-Kærby. Lone Nyeng.
  • Gjerlev-Enslev. Præst: Karen Brunbjerg.

Præstestillinger og – boliger nedlægges i Gjerlev og Øster Tørslev. Ændringerne træder først i kraft, når de berørte stillinger bliver ledige.

Omrokeringen i den nordøstlige del af Randers Kommune frigør halvanden stilling, der flyttes til Aarhus. Den resterende halve stilling er en stilling som korshærspræst. Hvor den havner er endnu ikke sikkert.

Det nye storpastorat har endnu ikke fået et navn. ”Ommersyssel Storpastorat” er foreslået af menighedsrådet i Dalbyover.

Kommentarer