Hvidsten

Fundne våben kommer måske tilbage til Hvidsten

Torsdag blev det offentliggjort, at Syd –og Sønderjyllands Politi havde fået indleveret 25 våben, som angiveligt er nedkastet til Hvidstengruppen.

I går var samtidig 73 året for Hvidstengruppens henrettelse. I den forbindelse var Randers Netavis allerede på kroen, da politiet kom med oplysningen. Derfor vidste kroejer Søren Fiil Paetch intet om fundet, før Randers Netavis kunne referere fra politiets tweet.

– Man skulle næsten tro, at det var nogen, der har vidst at det er årsdagen for Hvidstengruppens henrettelse, sagde kroejer Søren Fiil Paetch, som gerne ser, at nogle af våbnene kommer til museet på Hvidsten Kro.

Kroejeren har i dag været i kontakt med sin advokat, for at undersøge mulighederne for at få bragt de relevante våben tilbage til Hvidsten.

Personligt har han ikke kendskab til personer i området, som kunne være den pågældende person, som har indleveret våbnene.

– Min far stammer fra Sønderjylland, men jeg tør slet ikke gætte på, hvem personen kan være, understreger Søren Fiil Paetch.

Advokat Kim Mouritsen, Ret & Råd i Randers, har til morgen talt med Helle Lundberg fra Syd –og Sønderjyllands Politi, som sendte ham videre til Nationalmuseet.

– Nationalmuseet skal verificere og sandsynliggøre, at våbnene stammer fra Hvidstengruppen. Samtidig skal nationalmuseet finde ud af hvordan våbnene skal håndteres oplyser Kim Mouritsen.

Nationalmuseet skal samtidig finde ud af, om det selv ønsker at opbevare våbnene, eller der er mulighed for at få dem ud på museet på Hvidsten Kro.

– Det vil jo være oplagt, at våbnene kom hjem til Hvidsten igen. Ikke mindst set i lyset af, at kroen nu har et museum, som omhandler Hvidstengruppen, siger advokat Kim Mouritsen.

Hvorvidt det kan ske, er der endnu ikke taget stilling til, og i første omgang prøver man at finde dokumentation for våbnenes historie.

Nationalmuseet vil nu forsøge at finde frem til den person, som har indleveret våbnene med henblik på at skabe en dialog om historien bag. Blandt andet om hvordan han er kommet i besiddelse af dem m.m.

Kommunikationsmedarbejder Helle Lundberg fra Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser, at de er i tæt kontakt med Nationalmuseet, og at våbnene bliver håndteret den vej rundt.

– Den person, som har indleveret våbnene, har fået navn og telefonnummer på en kontaktperson på Nationalmuseet. Og den historie som personen oplyste til politiet, fandt de pågældende politifolk meget sandsynlig, at det er våben, som stammer fra Hvidstengruppen pointerer Helle Lundberg.

Våbnene er afleveret i forbindelse med frit lejde, hvor folk kan aflevere våben anonymt. Derfor kender politiet ikke personens identitet.

Rigspolitiet har en aftale med museet om, at ulovlige effekter som politiet kommer i besiddelse af, bliver videresendt til museet, som gennemgår effekterne. Helle Lundberg oplyser til Randers Netavis, at hvis det viser sig, at våbnene ikke har Nationalmuseets interesse, bliver de destrueret.

Kommentarer