Spentrup

Frivillige søges til kurser om hjælp til pårørende

Randers Kommune søger frivillige med erfaring som pårørende til langvarigt syge, der kunne tænke sig at være instruktører på kurser.

Når vores kære bliver alvorligt syge, så ændrer det vores liv. Som pårørende kan det være svært at huske at passe på sig selv, fordi al tid og energi går til at tage sig af den syge. Nu har satspuljemidler sikret økonomisk støtte til, at borgere i de kommende år kan deltage i mestringskurset “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”.

Et stort antal danskere er pårørende til en langvarigt syg. Cirka 750.000 er pårørende til en ældre med alvorlige helbredsproblemer, mens 1,7 millioner ser sig selv som pårørende til en psykisk syg. Mange oplever deres pårørendesituation som både følelsesmæssig og praktisk krævende. En dansk undersøgelse fra 2015 viser, at næsten hver anden føler sig deprimeret, mens en ud af tre føler sig stresset.

– Pårørende til mennesker med langvarig sygdom skal overkomme utrolig mange opgaver, samtidig med at de skal håndtere de svære følelser som opstår, når hverdagen er forandret på grund af den kæres sygdom. Med det nye tilbud kan vi bidrage til, at pårørende får hjælp til at passe på sig selv og få en god hverdag på trods af sygdom, siger Christina Breddam, sundhedschef i Randers Kommune.

Undervisningen i kurset varetages af mennesker, der selv har erfaring med at være pårørende. Derfor søger Randers Kommune nu frivillige, der kunne tænke sig at blive uddannet til at lede kurserne. Hvis man er interesseret, kan man kontakte koordinator for Lær at takle-kurserne i Randers Kommune, Ulla Skov Aldahl på tlf. 2490 5832 eller mail Ulla.Skov.Aldahl@randers.dk.

En bred vifte af tilbud

Randers Kommune udbyder en bred vifte af tilbud under overskriften “Lær at takle”, hvor deltagerne bliver undervist i forskellige mestringsstrategier i svære livssituationer som en hverdag med angst og depression eller et liv med kroniske smerter.

– På kurset får deltagerne blandt andet konkrete redskaber til at passe på sig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. De fleste har også stor gavn af at møde andre pårørende, der forstår deres udfordringer og problemer, fortæller Ulla Skov Aldahl, koordinator for LÆR AT TAKLE-kurserne i Randers Kommune.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er målrettet voksne pårørende til mennesker med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse. Det kan være ens partner, forældre, søskende eller nære venner, der er ramt af sygdom som for eksempel depression, hjerneskade, KOL eller demens. Hvert kursus består af 7 moduler á 2,5 time.

Kommentarer