Erhverv

Fremgang på erhvervsuddannelserne på Tradium

Med det største vinteroptag i fem år på de tekniske erhvervsuddannelser er der grund til tilfredshed på Tradium.

Det flotte optag hænger ikke mindst sammen med det gode samarbejde, Tradium har med institutioner og virksomheder i lokalområdet.

Efter at de nye elever i januar er begyndt på Tradiums tekniske erhvervsuddannelser på Blommevej, er der kommet kø i kantinen i pauserne. Der er nemlig kommet rigtig mange nye elever til – 348 nye elever for at være helt præcis, hvilket er det højeste antal de seneste fem år og næste 100 flere end i 2016.

Interessen for at blive elektriker, tømrer og mekaniker er stor, men murer- og smedeuddannelserne har blandt andet også oplevet fremgang.

– Vi oplevede en bekymrende nedgang på smedeuddannelsen sidste år, men det har heldigvis ikke vist sig at være en tendens. I år har vi taget imod 21 på uddannelsen, hvilket er en stigning på næsten 50 % i forhold til sidste år. Det er meget positivt, ikke mindst fordi de uddanner sig til en branche, der mangler deres kompetencer. I murerfaget har virksomhederne også stor mangel på lærlinge. Derfor er det også dejligt, at vi ser en fremgang i elevoptaget her – siger Lars Bagger Hansen, der er uddannelseschef for de tekniske erhvervsuddannelser på Tradium.

Det gode samarbejde gør udslaget
Tradium har et College, der kan trække elever til langvejs fra, og skolen arbejder fokuseret med de uddannelser, hvor der mangler lærlinge. Men en vigtig faktor i fremgangen er uden tvivl det gode samarbejde, skolen har med institutioner og virksomheder i lokalområdet.

– Tradium har et rigtig godt samarbejde med UU i Randers om indsatsen i folkeskolen, med jobcenteret, FGU og med de lokale virksomheder om vores lærepladsgaranti. De samarbejder er uden tvivl hjørnesten i at åbne unge menneskers øjne for erhvervsuddannelser og bære dem sikkert igennem uddannelse og læretid ind i arbejdslivet – siger Lars Bagger Hansen.

I 2020 skal Tradium blandt andet samarbejde med UU om en anderledes tilgang til praktik i 9. klasse, hvor fokus er på enkelte elever og deres uddannelsesvej.

Kommentarer