Spentrup

Fredagscafé med foredrag i Spentrup sognegård

Herbert Wilson som 5-årig sammen med sin mor og søskende på Nokken ved København. Fremsendt foto

Pastor emeritus Herbert Wilson er gæst, når der igen inviteres til Fredagscafé i Spentrup sognegård i morgen 29. oktober.

I morgen fredag 29. oktober får fredagscafeen i Spentrup sognegård besøg af pastor emeritus Herbert Wilson, som under overskriften ‘Fra københavnerdreng til sognepræst i Simested’ vil give fortælle om sit liv og en barndom i dyb fattigdom. Som 5-årig mistede han sin moder, da han boede på Nokken ved København.

Herfra fik han en opvækst som plejebarn på Mols.

Efter skolegang og aftjent værnepligt ved Livgarden blev han ansat ved politiet, indtil han i 1982 blev sognepræst i Simested. Her var han også tilknyttet forsvaret som feltpræst.

Herbert Wilson. Fremsendt foto

Efter pensioneringen i 2006 har Herbert Wilson fungeret som konstitueret præst i blandt andet Himmerland og på Salling.

I foredraget fortæller Herbert Wilson om sin familiemæssige aner; om kobbersmed Andreas Wilson, der for godt hundrede år siden kreerede og skænkede en døbefont til Johannes kirken i Aarhus.

Fredagscafeen starter som sædvanligt klokken 10 med kaffe, the, rundstykke og fællessang.

Kommentarer