Tånum

Forvaltningen har lyttet til borgerne – vil udsætte behandling af ny bybusplan

Linje 11 kommer ikke til at køre til Tånum og Ålum i fremtiden, hvis det står til forvaltningen i Randers Kommune.

Miljø – og Teknikforvaltningen i Randers Kommune foreslår efter borgernes mange høringssvar, at behandlingen af det nye bybusnet bliver udsat. I Tånum håber dagplejer Gitte Jensen på – et lille mirakel op til jul. Samtidig er et byrådsmedlem begyndt at tænke over, om pengene kan bruges bedre ved at prioriere på en anderledes måde. 

Miljø – og Teknikforvaltningen i Randers Kommune har foreslået, at udsætte planen om behandlingen af den nye bybusnet, der ellers var på dagsordenen på byrådsmødet torsdag den 22. december. Det sker efter, forvaltningen har modtaget hundredvis af høringssvar fra borgere, der har udtrykt bekymring for nedlæggelser af busruter, færre afgange og større afstand til stoppesteder.

I Tånum og Ålum er det ifølge den nye bybusplan idéen, at sløjfe linje 11 og erstatte den med lokalbusser, teletaxa samt flextur-ordning. Det førte til i alt 50 høringssvar fra borgerne, som særligt var bekymret for, om deres børn og ældre afskæres fra livet i og omkring Randers.

Læs også her: Borgere bekymret for ny busplan

Gitte Jensen, der er dagplejemor i Tånum, ser forvaltningens forslag som et positivt tegn, og håber på et lille mirakel her op til jul. I stedet for at skrive et høringssvar til Randers Kommunes hjemmeside, hvor der kun var plads til et begrænset antal tegn, sendte Gitte Nielsen en hel A4 side ind til kommunen med de udfordringer, der ville komme, hvis Tånum mister deres bybus.

– Vi har jo været på bussen en del gange, og hver eneste gang har jeg tænk: hmm – gud ved om vi her i foråret ikke kan komme nogen steder hen. Vi har for eksempel årskort til regnskoven, og det vil vi ikke bruge i samme omfang, hvis vi ikke bare sådan lige kan komme ind til byen med bussen, siger hun og fortsætter:

– Det tyder på, at forvaltningen tager vores forslag og betragtninger op og det er da positivt. For os er det jo fuldstændig ligegyldigt, om man skal vente 10 minutter mere inde i midtbyen. For os er det afgørende, om vi overhovedet kan komme frem og tilbage.

Mere gennemskueligt

Miljø – og Teknikforvaltningen besluttede den 12. oktober, at sende forslaget om en ny bybusplan i offentlige høring med henblik på, at lade borgernes stemmer indgå i behandlingen af det samlede forslag. Det er således disse høringssvar, der har fået forvaltningen til at overveje bybusplanen en ekstra gang:

– Vi bliver nødt til at lytte til de høringssvar, der er kommet ind, fordi det er ret mange. Herudfra vil gerne udarbejde en mere sammenhængende plan for landdistrikterne, har chefen for Miljø – og Teknikforvaltningen i kommunen, Rune Asmussen, udtalt til Din Avis Randers.

Til samme avis siger formand for Miljø og Teknikudvalget, Frank Nørgaard (DF), at det vil være fornuftigt, at lytte til høringssvarene og vende tingene en ekstra gang.

Ingen firkantede holdninger

Jens Peter Hansen er medlem af Miljø og Teknikudvalget for Venstre. Han har tidligere til Netavisen udtalt, at – alle burde være enige om, at bybusser der kører, men som ingen står på er spild af penge.

Se også her: Politikere om busplan: stadigvæk i en tidlig fase

Jens Peter Hansen har ikke haft mulighed for at læse de godt 300 indsendte høringssvar. Han erklærer, at han ikke har nogle firkantede meninger, men kan dog godt forstå, når Gitte Nielsen problematisere bybusplanens vægt på busserne i midtbyen fremfor busser til for eksempel Tånum og Ålum.

– Jeg er da selv begyndt at tænke over, hvordan vi bruger pengene på den mest fornuftige måde. Og jeg er egentlig ikke så begejstret for, at man ser bybusser som den primært form for transport i midtbyen, hvor man kan gå, eller tage cyklen, siger venstre-manden.

Dilemma

Han mener dog ikke, at bybussen kan være det primære transportmiddel i landdistrikterne. Den skal være et alternativ, der altid er til rådighed. Særligt for de ældre borgere, for hvem afstanden til de offentlige transportmidler er afgørende, mener han:

– Dilemmaet er, om vi ønsker hurtigere busser, der kører direkte over større afstande, eller vi ønsker busser, der skal være backup som transportmiddel. I så fald kan vi godt tillade os at køre af lidt mere kringlede ruter og dermed nå ud til de borgere, der har mere tid til at vente på en bus.

Fakta:

I den offentlige høring er der indkommet omring 285 høringssvar. Udover Tånum og Ålum (50) gælder det Haslund (141+60 fra underskriftindsamling), Dronningborg (4), Helsted (3), Hornbæk (3), Kristrup (2), Midtbyen (5), Nordbyen (43), Paderup (4), Romalt (3), Tebbestrup (13) og Vorup (13).

Kan du lide, hvad du læser? Så gå ind på Facebook og “synes godt om” Randers Netavis her

Kommentarer