Randers By

Forskningens Døgn kommer til Randers

En af forskerne, du kan møde til forskningens døgn i Randers, er Lotte Buckbjerg Petersen, der forsker i bæredygtighed for at kunne sige den nyeste viden videre til sine studerende på markedsføringsøkonom-uddannelsen. Foto: Anne-Mette Gyldenløv.

Frivillighed, bæredygtighed og FNs verdensmål er på programmet, når forskningsprojekter fra Erhvervsakademi Dania er en del af Forskningens Døgn 27. april.

Forskning er en helt almindelig del af Erhvervsakademi Dania, hvor lektorer og adjunkter ved siden af deres undervisning dykker ned i aktuelle erhvervsrelevante emner. Den viden tager de med videre til de studerende, relevante virksomheder og den 27. april kan alle interesserede også få del i deres viden. Det landsdækkende event Forskningens Døgn kommer nemlig til Randers, hvor hele seks dygtige adjunkter, lektorer og projektledere deler resultater ud af deres forskning. 

Det hele foregår coronasikkert online og starter med oplæg og debat kl. 9 om, hvordan foreninger og virksomheder kan få mest muligt ud af frivillighed. Udgangspunktet er VisitAarhus’ erfaringer med frivillige i forbindelse med at være kulturhovedstand i 2017, som forskerne har arbejdet videre med og holdt sammen med resultater fra Muskelsvindsfonden.

FNs verdensmål kan faktisk være en god forretning, hvilket tre undervisere har undersøgt ved lokale virksomheder i Viborg og Randers og præsenterer foreløbige konklusioner. Hvordan bliver dit skrald til en andens guld, undersøger CISKA-projektet, hvor Dania samarbejder med Skive kommune, GreenLab Skive og Esval Miljøpark i Norge om at udvikle nye bæredygtige forretningsmodeller inden for cirkulær økonomi. Nogle af pejlemærkerne præsenteres fra kl. 10-11. Tilmelding foregår online på Danias hjemmeside og se hele programmet for Forskningens Døgn på www.forsk.dk 

Fakta om Dania

  • Erhvervsakademi Dania udbyder videregående- og efteruddannelser i Grenaa, Hedensted, Hobro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg
  • I alt udbyder Dania 25 videregående uddannelser inden for Business, Sundhed, Oplevelse, Marketing, Teknologi og Administration
  • Samlet er der 2500 fuldtidsstuderende på Dania, hvoraf 300 er internationale studerende
  • Derudover er 2700 deltidsstuderende på efter- og videreuddannelse via Dania
  • Erhvervsakademi Dania blev officielt indviet 1. januar 2009 og har 190 fuldtidsansatte medarbejdere.

Kommentarer