Debat og politik

Flemming Østergaard: Meget på spil ved kommunalvalget til november

Debatindlæg af Flemming Østergaard, spidskandidat for Kristendemokraterne 

Udvidelsen af det valgforbund vi i Kristendemokraterne (KD) havde med Liberal Alliance til nu også, at omfatte Venstre, Dansk Folkeparti og Ny Borgelige, har naturligt affødt ganske mange kommentarer blandt andet på Facebook. Det var for os i KD ikke overraskende, for det var vi forberedt på.

Nogen har blandt andet givet udtryk for en undren over, hvordan vi i KD kan indgå i et valgforbund med så forskelligt værdigrundlag, og en hr. Michael Povlsen har sågar forsøgt, at så tvivl om min personlige holdning til det kristne livs og menneskesyn ved,at nævne om jeg måtte være en “skabskristen”! Jow jow, den lader vi lige stå et øjeblik.

Nu er jeg ikke sart og kan tåle lidt af hvert, men jeg føler slet ingen trang til, at gøre rede for min personlige holdning til det kristne livs og menneskesyn overfor hr Michael Povlsen.

Men jeg vil gerne gøre rede for mit parti KD Randers holdning og bevæggrunde til, at at vi har valgt, at indtræde i det nævnte valgforbund. Blandt andet er der mere der samler os end der adskiller os.

Og derudover, er det vore partiers opfattelse, at der står rigtig rigtig meget på spil for Randers kommunes borgere ved det kommende kommunalvalg, og den udfordring har vi besluttet at tage op. Det vil være helt uansvarligt bare, at negligere det på trods af vore forskellige værdisæt.

Når det drejer sig om Randers kommunes borgers ve og vel, så er det vore partiers opfattelse, at partihensyn ikke må stå i vejen for de rigtige løsninger, til gavn for hele kommunen.

Og vi er derfor i valgforbundet afklaret i, at arbejde for det vi er enige om I en “højere sags tjeneste” (læs for Randers kommunes og Randers kommunes borgers skyld”) og så,lader vi det ligge, som vi er uenige om i gensidig respekt for vore partiers forskellige værdier.

Vi ønsker det brede samarbejdende byråd og gerne henover midten i byrådet. Og det gør vi fordi de beslutninger er mest langtidsholdbare.
Ligeledes er det vigtigt for os, at beslutninger som gerne skulle kunne række over flere byrådsperioder, afhænger meget af brede beslutninger.

Vi vil bla. arbejde for:
At fortsætte den forebyggende indsats- den tidlige indsat fx på småbørnsområdet fordi det er SÅ vigtigt for at undgå den sociale indsat senere hen i livet

Oprettelse af et nyt sundhedsudvalg

Vi ønsker at have fokus på familiernes trivsel med bla. en fortsættelse af parforholdskurserne både i 2018 og 2019 og ligeledes støtte op om udsatte familier med børn under 18 år

Vi har fokus på, at den sociale arv ikke skal blive ved med at gå i arv.
Vi vil ordentlighed og nytænkning.
Vi vil en HELE Randers kommune.
Vi vil folkeskolen og vi ønsker at give ro omkring skolen, lærerne og børnene.

Vi er enige om, at pege på den siddende borgmester. Vi mener han er en dygtig politisk håndværker og nej han er ikke fejlfri men er der for øvrigt nogen af de øvrige der
kandiderer til borgmesterposten der er ?

Når vi siger, at der står meget på spil for Randers kommune ved kommunalvalget her til november, så skyldes det bla. også hvem tror vi bedst kan stå i spidsen for Randers kommune. Hvem har vi mest tillid til?

Omkring Randers kommune økonomi er det rigtig rigtig vigtig for os i valgforbundet, at der er orden i økonomien, og at der er en fast hånd
der styrer økonomien. Det er rigtig vigtig for os, at Randers kommune har en sund, stabil og robust økonomi.

Det så meget mere, at indeværende år kan risikere, at blive særlig problematisk i forhold til overskridelse af servicerammen og den sanktion det kan give Randers kommune. Vi har bla, i 2016 kunne lukrere på, at østkommunerne var så flinke ikke at bruge deres serviceramme fuldt ud og det gav så os vestkommuner mulighed for, at bruge noget af deres serviceramme fordi vi havde økonomi til det.

Men det er slut nu fordi det forlyder, at østkommunerne er i fuld gang med at bruge deres serviceramme fuld ud fordi de er ved, at positionere sig forud for den nye udligningsreform fra 2019.
Derfor er det vigtigt med en fast hånd om økonomien.

I 2018 vil det også være vigtigt, at der er en fast hånd om økonomien fordi servicerammen for Randers kommune og kommunerne under ‘et med stor sandsynlighed også vil blive sat undrer pres.

Dvs at vi ikke længere kan lukrere på, at øst kommunerne ikke bruger deres serviceramme fuldt ud, for det vil de gøre fordi de netop er ved at bringe sig i en gunstig position forud for den nye udligningsreform for 2019.

Så hvis ikke vi overholder vores serviceramme både for 2017 og 2018, så risikerer vi en økonomisk sanktion af indenrigsministeriet hvis servicerammen for alle kommuner under ‘et overskrides.

Kommentarer