Over Hornbæk

Fjernvarme til 141 boliger i Over Hornbæk

Varmeforsyningschef i Verdo Karsten Randrup. Foto: Verdo.

Den største udvidelse af fjernvarmenettet i ti år går i gang, når Verdo begyn-
der at tilslutte 141 nye boliger i Over Hornbæk. Det er første gang, at fjernvar-
men i Randers rykker vest for E45.

Et større anlægsarbejde krydser i den kommende tid den Kronjyske motorvej. For efter at Randers Kommune har godkendt et projekt om at udvide fjernvarmenettet, gør Verdo klar til at lægge rør i jorden til det nye boligområde i Over Hornbæk. Projektet omfatter tilkobling af fjernvarme for 141 nyopførte boliger samt de kommunale bygninger i området.

– Det er den største udvidelse på én gang af vores fjernvarmenet i næsten ti år, så det er et vigtigt projekt for os. Vi er naturligvis glade for, at endnu flere borgere kan benytte den kollektive grønne energi, så den bliver endnu billigere, siger Verdos Varmeforsyningschef, Karsten Randrup.

Vigtigt skridt for kommunens klimaplan

Projektet indeholder, at alle bygninger i området bliver koblet på fjernvarmenettet og er dermed i god overensstemmelse med intentionerne i Randers Kommunes klimaplan.

– I kommunen er vi ved at revidere den gældende klimaplan, så vi kan sætte endnu mere fart på omstillingen til den grønne energi frem mod år 2035. Forslaget til ny klimaplan var i offentlig høring frem til den 19. august. I den nye klimaplan lægges der fortsat op til udbygning af fjernvarmeforsyningen, og udvidelsen af fjernvarmenettet i Over Hornbæk er et vigtigt skridt i den retning, siger afdelingschef i Plan, byg og veje i Randers Kommune, Rune Asmussen.

Det er første gang, at Randers kan tilbyde fjernvarme til borgerne vest for motorvejen, og det åbner et nyt perspektiv for den grønne energi. I fremtiden vil man have mulighed for at konvertere omkring 1.600 eksisterende boliger i Over Hornbæk og Neder Hornbæk fra gas til fjernvarme.

Rørlægning i gang med det samme

Projektet er netop blevet godkendt, og rørlægningsarbejdet starter 25. september, så de nye beboere får varme, når de flytter ind.

– Det giver en driftsfordel, at entreprenørernes maskiner til gravearbejdet omkring vand og el allerede er i området, samtidig med at vi forstyrrer byggeriets fremdrift mindst muligt. Når først vi har fået lagt transmissionsledningen i løbet af efteråret, bliver det muligt at tilbyde grøn fjernvarme til de eksisterende ejendomme i Hornbæk, siger Karsten Randrup.

 

Kommentarer