Debat og politik

Fælles fodslag i Venstre og SF om ungepolitik

Debatindlæg af Christian Brøns, byrådsmedlem Venstre og Charlotte Broman Mølbæk, byrådsmedlem SF.

I sidste uge var en række unge politikere fra Malawi på besøg i Randers. De har på en ugelang tur været rundt i Danmark arrangeret af SF og Venstre for at få inspiration til, hvordan unge bliver demokratisk dannede og bliver involveret i demokratiet.

Netop Venstre og SF har i den indeværende byrådsperiode i høj grad arbejdet sammen om, at sikre bedre vilkår for unge i Randers Kommune. Vi mener, at det er vigtigt, at de unge bliver hørt og har en god ungdom i kommunen, så de bliver boende eller kommer tilbage, når der skal stiftes familie.

Derfor har vi prioriteret at oprette et ungeråd, så de unge bliver inddraget og hørt på lige fod med øvrige grupper i samfundet. Trods fødselsvanskeligheder for ungerådet, så er vi sikre på, at et ungeråd er et middel til at opnå mere medindflydelse fra unge i kommunen, som hjertens gerne vil være med til at sætte deres præg på vores by og kommune.

Endvidere har vi kæmpet en fælles kamp for flere studiejobs, som også er kommet på budgettet. Det er vigtigt, at unge uddanner sig. Men det er i høj grad også nødvendigt, at unge får mulighed for at tilegne sig kompetencer ved siden af sit studie. Det er kun med til at ruste én til ens fremtidige liv på arbejdsmarkedet.

Trods uenigheder på flere området, så har vores to partier i høj grad arbejdet sammen om ungepolitikken i denne byrådsperiode. Vi er overbevist om, at vi også i den næste byrådsperiode kan arbejde sammen om, at sætte ungdommen på dagsordenen.

Kommentarer