Debat og politik

EU er under afvikling- stop det!

Læserindlæg af Flemming Østergaard, næstformand for Kristensdemokraterne i Randers. 

Den Europæiske Union (EU) er under afvikling og det er kun et spørgsmål om tid før det træder tydeligere og tydeligere frem. EU har udviklet sig til et ”møjforkælet elitært højtravende projekt”, der mere og mere mister jordforbindelsen til landes befolkninger og mere og mere mister den folkelig forankring i de enkelte EU landes befolkninger.

Jeg er overbevist om, at der langt ind de europiske lederes rækker er en bevidsthed om, at EU aldrig bliver til det som EU eliten havde forestillet sig med bla. fælles forsvars- og sikkerheds politik, fælles asyl- og flygtninge politik (apo po flygtningesituationen i Europa pt!), fælles retligt- og politimæssigt samarbejde – altsammen på overstatslig niveau.

EU har over tid udviklet sig til et møjforkælet elitært højtravende projekt, der mere og mere mister jordforbindelsen til landes befolkninger og dermed den folkelig forankring i de enkelte EU landes befolkninger. Og det er netop det der gør, at EU aldrig kan blive Europas forenede stater hvor eliten stædigt fastholder,at EU skal arbejde henimod en stadig tættere union. EU mister mere og mere sin legitimitet blandt befolkningerne i EU.

For Europa er det en uhyre farlig vej EU fortsat betræder, for det fredsprojekt ”landenes ”bedste mænd og kvinder” i sin tid ønskede med kål- og stålunionen og de Europæiske Fællesskaber, kan gå hen og blive alt andet end et fredsprojekt.

Efter min opfattelse står EU overfor en meget alvorlig situation og hvis ikke EU forstår og erkender situationens alvor og lytter til befolkningerne, så står Europa i risiko for, at de politiske fløje de facto så kommer til at sætte dagsorden i Europa og det er et scenarie som de europæiske ledere, ikke kan se bort fra bliver konsekvensen. Og hvis ikke EU lederne handler NU, så vil afviklingen af EU projektet kun blive forstærket.

Er det virkelig det de europæiske ledere ønsker?

Med englændernes (UK) brexit er afviklingen af EU blot blevet langt mere synligt. For hvem havde i deres vildeste fantasi forestillet sig englændernes brexit? Og i parentes bemærkes, så er den engelske premierminister allerede i fuld gang med, at indgå nye handelsaftaler med USA og nu senest med Tyrkiet og UK har tilkendegivet, at de vil være en global spiller på verdensmarkedet.

Det bør EU tage særdeles alvorligt og hurtigst muligt få indgået en handelsaftale med UK og få lukket den ”flanke”. EU har mere brug for UK end UK har brug for EU!

Men ve det næste land, der måtte give befolkningerne lov til, at stemme om EU medlemsskabet – fx Ungarn? Nej vel – det vil være et skrækscenarie. Det udstiller blot EU´s svaghed af det nuværende EU.

Derfor dette nødråb til EU lederne – erkend dog situationens alvor og se kendsgerningerne i øjnene i tide for EU har ikke tiden med sig men imod sig!

EU landenes stats- og regeringsleder må omdefinere hele EU projektet – rul alt omkring ”en stadig tættere union” tilbage og erkend, at Europa er for forskelligt til en overstatelig union men til gengæld er villig til de europæiske fælleskaber med samarbejde og fokus på de grænseoverskridende problematikker.

Dvs. at det nye ”EF”, kun skal koncentrere sig om grænseoverskridende problemer bla. – klima- og miljø- fælles standarder for samhandel – indre marked – bekæmpelse af kriminalitet herunder Europol – kulturelt samarbejde – sikring af at virksomhederne betaler den skat de skal osv- altså ”lavpraktiske” forhold.. Men i erkendelsen af, at ØMU’en vil blive svær at tilbagerulle, så må der arbejdes på en model, som gør at ØMU’en, kan bevares men uden, at der arbejdes henimod en fælles økonomisk politik. Dog bør stabilitetspagten bevares og kravene til landenes statsgæld og underskud på statsbudgetterne bevares og måske skærpes?

Men pleace – glem så ALT omkring det andet højtravende elitære EU monster, som ingen rigtig forstår og de færreste ønsker.

EU er nu nødt til at rippe sejlene og stå sammen og det så meget mere efter briternes brexit fra EU for EU vil dermed få en meget stor konkurrent i UK og det er Theresa Mai ganske klar over med hendes rundrejser for indgåelse af nye handelsaftaler med bla. USA og Tyrkiet og det er sandsynligvis kun begyndelsen på briternes nye ”globale rolle”. Jo briterne er og bliver fremdeles en stor og vigtig handelspartner på verdensmarkedet og i forhold til EU. Og igen – én ting er sikkert: UK kan undvære EU men EU kan ikke undvære UK!

EU har mere brug for UK end omvendt og set i det lys, så må EU nu optræde med rettidig omhu hurtigt, og arbejde for at UK kan ”bytte” sit medlemskab af EU med en gunstig frihandelsaftale og her bør EU optræde ganske ydmygt for at det kan lykkes. Indgåelse af en sådan frihandelsaftale vil være en kolossal hjælp for EU, da det vil styrke EU.

Men det ændre ikke på, at EU må foretage drastige ændringer hvis afviklingen af EU skal stoppes – englændernes brexit har blot synliggjort de enorme problemer, som EU har.

Min påstand er, at havde EU i tide indset og erkendt, at alt det højtravende arbejde med ”arbejde hen imod en stadig tættere union”, er gift for et ellers fornuftigt fællesskabssamarbejde, så havde vi ikke set englænderne stemme brexit!

EU gør klogt i, at minde sig selv om, at kommer der en tilstrækkelig styrke på den politiske højrefløj, så kan krav om flere folkeafstemninger i de enkelte EU lande ikke udelukkes.

EU er kun så stærkt og levedygtigt ,som befolkningerne vil det og kun så stærk som befolkningerne har tillid til EU projektet.

Derfor EU´s ledere – det er nu der skal handles.

Mvh.

Flemming Østergaard.

Kommentarer