Navnenyt

Erik Mouritsen går på pension

Erik Mouritsen. Foto: Randers Kommune

Vicekommunaldirektør og direktør for Sundhed, Kultur og Omsorg, Erik Mouritsen, har efter 26 års tjeneste besluttet at gå på pension fra 1. februar 2021

– Det er en af Randers Kommunes helt store personligheder, der nu træder af. Jeg har stor forståelse for beslutningen, selvom jeg også beklager, at samarbejdet skal stoppe. Erik er fantastisk god til at løse problemer og udfordringer og skabe handling, og han har altid haft blikket skarpt rettet mod at skabe resultater til gavn for borgerne, – siger kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og fortsætter:

– Også personligt er jeg ked af, Erik har valgt at stoppe. Vores personlige relation har betydet meget for mig.

Erik Mouritsen har haft en række forskellige og vidtfavnende direktørposter i kommunen og har altid haft fokus på at skabe resultater med sit hold. Og det er netop kendetegnende for Erik Mouritsen at tidspunktet for pension ikke er planlagt ud fra hans egne planer men ud fra, at når et nyt byråd efter kommunalvalget i 2021 træder til, så skal der være en ny direktør på plads, som byrådet kan lære at kende sådan at der ikke sker udskiftning midt i en byrådsperiode.

– Erik en meget dygtig leder. Han er især god til at se den enkelte person. Han lytter og ved, hvornår han skal sætte retning og anerkende – siger Jesper Kaas Schmidt. Han er glad for, at det har været muligt at indgå en aftale med Erik Mouritsen om at stå til rådighed for særlige opgaver og introduktion for en ny direktør frem til 31. juli 2021.

– Randers Kommune er en fantastisk arbejdsplads, hvor jeg gennem mange år har oplevet, at der er mulighed for at skabe væsentlige resultater til gavn for borgerne. Det har været spændende at arbejde sammen med både dygtige og engagerede ledere. At sætte holdet er en vigtig opgave, og ledelsesholdet i Sundhed, Kultur og Omsorg er i særklasse. Dem vil jeg savne. Samtidig er jeg imponeret over, hvor stor omstillingsparathed og faglighed dygtighed der er blandt vores medarbejdere, som møder borgerne – siger Erik Mouritsen.

Erik Mouritsens karriere startede i statens Skatteforvaltning sideløbende med en politisk karriere som folkevalgt byrådsmedlem i Randers Kommune, hvor han var formand for Socialudvalget. I maj 1994 skiftede han stilling til posten skattedirektør i Randers Kommune og sagde samtidig farvel til politik. Siden har en siddet i en række direktørposter lige fra familieområdet til daginstitutioner, social- og arbejdsmarkedsområdet, ældre, sundhed og handicap.

I 2008, da kommunesammenlægningen var en realitet, fik han til opgave at tegne den nye organisation i Randers Kommune og blev udpeget til jobbet som direktør for forvaltningsområdet Sundhed og omsorg. Siden kom også kulturområdet til, som har Erik Mouritsens store interesse.

Kommentarer