Linde

Enestående danefæ fundet i præstegården i Tvede

Kirkeværge Bent Jensen Glad overdrager her de gamle mønter til medarbejdere fra Nationalmuseet, Bettina Kassebeer (i midten) og Rikke Ruhe. Foto: Randers Netavis.

I 1955 blev Linde Kirke 10 kilometer nord for Randers restaureret. Kirken er omkring 800 år gammel og derfor var der under restaureringen folk til stede fra det daværende Randers Museum i tilfælde af, at der skulle fremkomme effekter, som kunne have historisk værdi.

20-25 gymnasieelever hjalp til med at udgrave, og under gulvet finder de en lerpotte, som er fyldt med gamle mønter.

Den daværende museumsinspektør på Randers Museum sendte mønterne til Nationalmuseet i København. På det tidspunkt var Knud Baagø sognepræst i Linde, Tvede og Mellerup Sogne, og boede i præstegården i Tvede.

Pastor Baagø ønskede at lave en udstilling med mønterne i Linde Kirke, hvilket blev accepteret af Nationalmuseet, og bortset fra tre mønter, som forblev i København, sendte man mønterne tilbage til Randers Museum med henblik på udstillingen.

Herefter er der stor tvivl om hvad der skete med mønterne. Men i en protokol fra Nationalmuseet er der med svag blyantsskrift tilføjet:

”Oplyst i 1979 at de befinder sig hos sognepræst Greibe i Tvede”

Ifølge museumsinspektør og etnolog Rikke Ruhe fra Nationalmuseet er det sandsynligvis en oplysning, der er kommet frem ved en kontrol, som Nationalmuseet den gang har ført med udlånet. Hun arbejder med revision og tilsyn med samlinger – herunder møntsamlinger.

Skjulte mønterne bag kirkebøger

En teori er, at pastor Baagø var nervøs for at mønterne skulle forsvinde på en eller anden måde, og derfor har han taget dem med hjem i præstegården, og gemt dem bag nogle gamle kirkebøger i det indmurede sikkerhedsskab.

Da han i 1971 forlod sognet havde han sandsynligvis glemt alt om mønterne. Under alle omstændigheder var de i præstegården, da pastor Anker Hansen overtog embedet, og også da pastor Flemming Greibe blev indsat som præst i 1973.

I 2016 bliver menighedsrådet i Linde igen kontaktet af Nationalmuseet for at få mønterne retur. Daværende kirkeværge Kitty Klitte og de andre medlemmer af menighedsrådet kendte intet til mønterne.

Først da Bent Jensen Glad bliver kirkeværge kommer der skred i tingene. Han tager kontakt til Bettina Kassebeer, som er ansvarlig for uddeponering af museumsgenstande.

Under et besøg i præstegården i Tvede omtaler Bent Jensen Glad situationen med mønterne. Sognepræst Susan Ballegaard Sørensen mener at have set en kasse bag de gamle kirkebøger. Det undersøger hun nærmere, og da kassen findes viser den sig at indeholde de gamle glemte mønter, som kan stammer fra meget forskellige perioder fra 1202 – 1842.

Randers Netavis har været i kontakt til pastor emeritus Flemming Greibes hustru, Agnete Greibe. Hun forklarer, at da hun og manden boede i præstegården, havde de ganske vist bemærket en kasse med en række mønter, men de var uvidende om historien bag, og om at der var tale om danefæ. Derfor havde de ladet den stå.

Bent Jensen Glad orienterer imidlertid Nationalmuseet om fundet, og herfra ville man sende to medarbejdere af sted for at hente mønterne.

Onsdag den 2. maj 2018 blev de så endelig afhentet af de to medarbejdere Rikke Ruhe og Bettina Kassebeer.

Mange af mønterne er ganske små, og derfor blev de opbevaret i punge, og nogle gange gravet ned, siger Rikke Ruhe.

– Det er meget typisk og ikke usædvanligt, at der findes mønter, når der renoveres kirker. Men vi er rigtig glade for at få dem med hjem, siger Rikke Ruhe.

– Mønterne er relativt almindelige på tværs af Danmark, og jeg tror, at samlingen er en god præsentation for de fund der findes ved de danske kirker, forklarer Rikke Ruhe.

For lokalområdet er fundet enestående fordi det kan medvirke til at give et fingerpeg om f.eks. handelsruter fordi samlingen indeholder både udenlandske og danske mønter.

Det var Rigsrevisionen som gjorde Nationalmuseet opmærksom på, at der lå en møntsamling i Tvede, som er statens ejendom, og som skulle kræves tilbage.

Fundet har karakter af danefæ. Det er genstande fra fortiden, der kommer til veje som jordfund i Danmark, og som er forarbejdet af ædelt metal eller i øvrigt er af kulturhistorisk værdi, herunder mønter fra før 1500.

Mønterne fra Linde er nu i gode hænder, og vil indgå i Nationalmuseets samling, hvor der i forvejen er ca. en million mønter.

Kommentarer