Kultur

Doktorparkens Sø bliver tørlagt, men vandet vender tilbage

Foto: Randers kommune

I de kommende måneder er der ikke vand i søen i Doktorparken. Årsagen er, at Randers Kommune fjerner slam, så søen bliver renere og får det bedre. Til oktober vender vandet tilbage igen i det tempo, naturen bestemmer.

 Det skyldes hverken tørke eller meget tørstige dyr, at Doktorparkens Sø er ved at løbe tør for vand. I stedet er det Randers Kommune, der lukker vandet ud og snart pumper det sidste væk fra søen for at kunne lave en grundig oprensning af bunden.

Gennem årene har alger og slam fået overtaget i søen i den populære park, og ud over grønt og grumset vand, har det skabt lugtgener og problemer med rotter. Derfor afsatte sundheds-, idræts- og kulturudvalget tilbage i april 1,1 millioner kroner til at få skabt en renere og mindre ildelugtende sø. 

“Doktorparken er en historisk park i Randers, og søen er parkens omdrejningspunkt. Den er meget velbesøgt, og derfor prioriterer vi at forbedre søens tilstand,” Louise Høeg, der er formand for sundhed-, idræts- og kulturudvalget i Randers Kommune

Slut med at fodre ænder

Årsagen til problemerne skal findes et ellers tilsyneladende ganske uskyldigt sted. I årevis har turen i Doktorparken for mange været forbundet med fodring af søens mange ænder. Det har tiltrukket ænder og gjort søen overbefolket. Ekskrementerne fra de mange ænder, har gjort søen alt for næringsrig. Samtidig er det brød, ænderne ikke har spist, blevet til føde for knap så velkomne dyr, blandt andet rotter.

Derfor bliver der også opsat skilte ved søen, der opfodrer parkens gæster til at lade være med at fodre ænderne. 

Slam bliver brugt til ny klimaskov i Hornbæk

Slammet i den tørlagte sø bliver gravet væk i løbet af september og oktober, og når arbejdet med at oprense bunden af søen er afsluttet, vil den blive fyldt af det vand, der naturligt løber til søen.

“Arbejdet udføres i sensommeren og det tidlige efterår, fordi det er det tidspunkt på året, hvor vi forventer at kunne gennemføre arbejdet så hurtigt og enkelt som muligt. Vi vil minimere generne ved arbejdet både for parkgæster og naboer,” siger Sigrid Lynæs, skov- og landskabsingeniør ved Randers Kommune.

Og intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Den meget slam, som har gjort vandet grumset og søen grøn, bliver nemlig kørt hen, hvor den nye klimaskov i Hornbæk kommer til at ligge. Her vil det fungere som næring for de mange nyplantede træer.

Doktorparken er en af Randers’ mest besøgte parker, hvor publikum blandt andet kan opleve svaner, gæs og ænder. Søen, der er kunstigt anlagt, er på ca. 1,5 ha inkl. 2 mindre øer. Udover søen er der i Doktorparken en meget populær voliere, en velbesøgt legeplads og bagerst i parken plejer en flok geder naturen.

 

Kommentarer