Randers By

Debat: Tættere på en ny broforbindelse

Christian Brøns, byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre. Pressefoto.

Debatindlæg af: Christian Brøns, byrådsmedlem og gruppeformand for Venstre.

Med vedtagelsen af budget 2019-2022, så er realiseringen af Klimabroen og hele projektet Byen til Vandet kommet tættere på at blive en realitet – selvom det endnu ligger et stykke ude i fremtiden.

I forbindelse med budgettet blev der afsat 40 millioner kroner til Klimabroen, så vi samlet har sparet omkring 100 millioner kroner op til Klimabroen og Byen til Vandet. Selvom der økonomisk og udviklingsmæssigt er et godt stykke til en realisering af en ekstra broforbindelse, så har vi aldrig været tættere på.

For selvom politikere i Randers Kommune i årtier har talt om en ekstra broforbindelse efter ønske for kommunens borgere og virksomheder, så har der manglet handling. Og den politiske vilje til at påbegynde en opsparing har været tvivlsom. Med investeringen og opsparingen i dette og de sidste års budgetter har vi nu sikret, at en ny broforbindelse ikke blot bliver ved snakken, da aftaleparterne samtidigt er enige om, at investeringen skal optrappes i de kommende år.

Det er vi i Venstres byrådsgruppe glade for. Vi påpegede før budgetforhandlingerne, at vi ville holde borgmesteren og Socialdemokratiet op på, at der skulle investeres i vores fælles infrastruktur. Det lykkedes heldigvis, så projektet om Byen til Vandet og Klimabroen ikke går i stå.

Vi vil også i de kommende budgetter arbejde for, at vi kan komme endnu tættere en ekstra broforbindelse og realisering af Byen til Vandet, som har betydning for vores infrastruktur, byudviklingsmuligheder på havnen og mulighed for at lave klimatilpasning.

Kommentarer