Debat og politik

Debat: Hadegave til Dronningborg

Debatindlæg af læser, Jørgen Andersen,  Stenaltvej 6, 8930 Randers NØ

Randers kommune og et flertal i byrådet vil forære Dronningborg borgerne en gave i form af en ny ringvejsforbindelse fra Ringboulevarden ved Hadsundvej og ud til Udbyhøjvej i Dronningborg. I den anledning var der inviteret til borgermøde i Dronning hallen tirsdag aften. 

Godt tre hundrede borgere var mødt frem for at høre forvaltningens fremlæggelse af to forslag. Linjeføring 2. og 6. som et flertal i byrådet (Forligspartierne) har sagt der skal arbejdes videre med. Formand for Erhverv og Planudvalget Claus Berggren bød velkommen og pointerede, at selv om der er seks linjeførings forslag var det kun de to forud nævnte 2. og 6. der måtte drøftes på mødet. 

Endvidere gav Berggren de fremmødte politikere mundkurv på, idet han pointerede, at mødet ikke skulle være et byrådsmøde. Dette gjaldt også de fire byrådspolitikere der er valgt i og bosat Dronningborg. Og som dermed også er borgere i området. Tre af politikerne er fra Østbroen, og den sidste fra Velfærdslisten. 

Alle fire går imidlertid ind for linjeføring 5. så det var jo meget praktisk at få munden lukket på dem.

For øvrigt var Borgmester Torben Hansen også til stede. Han holdt sig som sædvanligt pænt i baggrunden.

Efter forvaltningens fremlæggelse af fordele og ulemper ved linjeføring 2. og 6. var der åbnet op for spørgsmål. Heraf fremgik det med al tydelighed at borgerne i Dronningborg ikke ønsker kommunens linjeførings forslag der vil påføre en hel bydel store ulemper i form af støj, jordvolde, værditab, mulige sætningsskader, forringet udsigt, forringet byudvikling, ulempe for erhverv, øget trafik på villaveje, forringede adgangs forhold til idrætsområde Dronningborg, hvor der tillige skal bygges daginstitution og plejehjem.

Selv om der i indledningen blev sagt at man kun måtte drøfte linjeføring 2. og 6. var der alligevel rigtigt mange borgere der ytrede ønske om også at få belyst linjeføring 5. som går uden om Stillinggård skoven og nord om Dronningborg idrætscenter. Hver gang linjeføring 5. blev fremført, brød hele salen ud i langvarige klapsalver. Så der er ingen tvivl om hvad borgerne i Dronningborg ønsker. Det er klart linjeføring 5. som friholder området for mange af de påpegede talrige ulemper ved linjeføring 2. og 6.

Om byrådsflertallet vil lytte til borgerne i Dronningborg må vi lade stå hen i det uvisse til efter sommerferien. Min personlige opfattelse er den, at efter tre timers debat er der ikke flyttet et komma. Og at byrådsflertallet kører videre med linjeføring 2. og 6. Hvilket vil være en ”Hadegave” af de helt store til borgerne i Dronningborg.  

Eneste ”trøst” til Dronningborg borgerne var, da forvaltnings direktøren for Miljø og Teknik, Jens Heslop 

fortalte, at Ringboulevarden kun er en forløber for de trafik problemer der opstår i Dronningborg når den såkaldte klimabro gennemføres.

Kommentarer