Havndal

Danmarks befrielse markeres i Hvidsten og flere steder i Randers

Hvidsten Mindelund.

På fredag den 4. maj 2018 er det 73 år siden, at Danmark igen blev frit. Sædvanen tro markerer og festligholder Hjemmeværnet befrielsen med kransenedlæggelse og mindehøjtideligheder over hele landet.

I Randers markerer Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN befrielsesaftenen som følger:

Kransenedlæggelse ved HVIDSTEN MINDELUND: Kl. 19.30
Adressen er: Mariagervej, Hvidsten, 8981 Spentrup.
Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN stiller sammen med Flyvehjemmeværnseskadrille 265 HVIDSTEN, Hjemmeværnskompagni MARIAGER FJORD samt Danmarks Veteraner Kronjylland med fanekommando og fakkelvagt. Kransen vil blive nedlagt af kompagnichef kaptajn Finn Bødtker, som også vil holde en kort mindetale.

 

Kranse og blomsternedlæggelse på Nordre Kirkegaard Randers: Kl. 14.00
Adressen er: Nørrebrogade 94, 8930 Randers NØ.
Sammen med ’Foreningen for bevarelse af Gestapofangers minde’ nedlægger Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN en krans for faldne frihedskæmpere og en buket for omkomne i tyske koncentrationslejre.

Mindehøjtidelighed ved Flemming Junckers Mindesten, Overgaard Gods: Kl. 19.00
Adressen er: Vejkryds Fl. Junckers Vej/Vesterskovmark, 8970 Havndal.
Mindehøjtideligheden er arrangeret af De Samvirkende Soldaterforeninger for Randers og omegn. Der vil være kransenedlæggelse af Hjemmeværnskompagni HVIDSTEN samt musik, fællessang og tale af Jørgen la Cour-Harbo, der er født og opvokset på Overgaard Gods. Mariagerfjords Kammerkor medvirker. Aftenen slutter med kaffebord i Tårnsalen på Overgaard Gods.

Mindehøjtidelighed ved Mindelunden, Skæring Hede: Kl. 19.00
Adressen er: Åstrup Strandvej, 8541 Skødstrup.
Mindehøjtideligheden er arrangeret af Aarhus Samvirkende Soldaterforeninger med deltagelse af en lang række faner samt Marinehjemmeværnets Musikkorps.

Kommentarer