Navnenyt

Dagplejere i Randers Kommune uddannes i relationsarbejde

De første 72 dagplejer, der i dag har modtaget deres ICDP-certifikat. Fremsendt foto.

Torsdag modtog de første 72 dagplejere i Randers Kommune et certifikat som bevis på, at de nu er uddannet i relationsarbejde. I løbet af det næste år vil samtlige 214 dagplejere i Randers Kommune have fået uddannelsen i relationsarbejde. Dermed bliver de alle certificeret i ICDP.

– Uddannelsen har været en fantastisk rejse. Jeg er blevet styrket i min bevidsthed om, at det handler om nuet, og at det er i mødet mellem barnet og jeg, at alt guldet ligger. Efter jeg er begyndt at bruge de redskaber, jeg nu har tilegnet mig, har jeg kunne mærke en kæmpe forskel hos børnene. Udviklingen er så positiv. Samtidig har jeg også fået en masse med mig, der er meget brugbart for forældresamarbejdet og samarbejdet med mine kollegaer generelt, fortæller Gitte Møller, der er dagplejer i Randers Kommune.

Samtlige 214 dagplejere i Randers Kommune vil over det næste år blive uddannet i relationsarbejde ved Institut for Relationspsykologi. Dermed bliver de alle certificeret i ICDP, der står for International Child Development Programme, og er en uddannelse i relationsarbejde ved Institut for Relationspsykologi. Det sker efter Susanne Lyholm, leder af dagplejerne i Randers Kommune, har søgt og fået tildelt kompetenceudviklingsmidler på 1,9 mio. kroner. De første 72 dagplejere modtog i dag et såkaldt ICDP-certifikat som bevis på deres uddannelse.

– Til de dagplejere, der ikke er gået i gang med uddannelsesforløbet endnu, kan jeg kun sige: I skal virkelig bare glæde jer. Det er guld, siger Gitte Møller.

Et stort kompetenceløft, der kan mærkes i hverdagen

– Uddannelsen er et stærkt kompetenceløft til vores dagplejere i Randers Kommune. Relationsarbejde har en afgørende betydning for kvaliteten af relationen mellem dagplejere og børn såvel som mellem forældre og kollegialt. Det er kompetencer som dagplejerne kan bruge i rigtig mange sammenhænge. Det er ingen tvivl om, at de bliver endnu dygtigere, og at det vil komme til at højne kvaliteten i dagplejernes arbejde med både trivsel, læring, udvikling og dannelse hos vores små, siger Susanne Lyholm, der er dagplejeleder i Randers Kommune.

De første 72 dagplejere, der i dag har fået overrakt deres certifikat begyndte deres uddannelse i november.

– Man kan sige, at dagplejerne får redskaber til i højere grad at kunne forstå børnene indefra, og det gør det nemmere for dem at optimere børnenes livsduelighed. Det er tydeligt at mærke, at uddannelsen allerede har en stor effekt på læringsmiljøerne hos vores dagplejere. Uddannelsen gør at dagplejerne bliver dygtigere til at se på sig selv og børneperspektivet, denne sammenhæng medvirker til at børnene oplever sig set og forstået – det er så vigtigt for deres trivsel, udvikling, læring og dannelse, siger Susanne Lyholm.

Institut for Relationspsykologi uddanner dagplejerne med udgangspunkt i relationens fundamentale betydning for mennesker og børns udvikling. Dagplejeleder Susanne Lyholm understreger, at arbejdet med kompetenceløftet ikke slutter efter endt uddannelse. At alle dagplejere bliver uddannet betyder, at de får et fælles sprog, som de kan blive ved med at udvikle og sammen gøre hinanden dygtigere.

Kommentarer