Over Hornbæk

Byråd afsætter penge til over 230 nye lejeboliger

Randers Byråd ønsker, at der bliver bygget nye almene boliger seks forskellige steder i Randers Kommune, og på mødet den 13. september 2021 har Randers Byråd prioriteret i alt 27,2 millioner kroner i tilskud til projekterne.

Over 230 nye lejeboliger kan være på vej forskellige steder i Randers Kommune. I hvert fald har Randers Byråd på mødet den 13. september 2021 afsat 27,2 millioner kroner i tilskud til almene boligprojekter i Harridslev (6,1 mio.), Spentrup (5,1 mio.), Over Hornbæk (3,8 mio.), Assentoft (5,2 mio), Stevnstrup (5 mio.) og Paderup (2 mio.).

Fem forskellige boligorganisationer havde sendt i alt 10 ønsker til nye almene boliger forskellige steder i Randers, og det er ud fra disse ønsker, at byrådet nu har valgt at prioritere 6 af projekterne. Det er sket ud fra kriterier om økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

134 familieboliger og 100 ungdomsboliger

I Harridslev er der planer om at etablere 32 familieboliger i Rønneparken. Ved skolen i Spentrup drejer det sig om 36 familieboliger, mens der på Overvænget i Over Hornbæk, Skovvangsvej i Assentoft og i den nordlige del er Stevnstrup er udsigt til henholdsvis 14, 27 og 25 familieboliger. Endelig er der planer om et kollegie i Paderup med 100 ungdomsboliger.

Beløbene, som byrådet har afsat, svarer til ti procent af de samlede udgifter til etableringen af boligerne. Ti procent er det tilskud, som en kommune skal give i forbindelse med alment boligbyggeri i såkaldt grundkapital. I forhold til kollegiet i Paderup, hvor byrådet har afsat 2 millioner kroner, er grundkapitalen i virkeligheden på cirka 12 millioner kroner. Her er planen dog, at beløbet primært bliver finansieret i forbindelse med et salg af et kommunalt areal til kollegiet.

Med byrådets beslutning om prioriteringen af midlerne er det nu op til boligorganisationerne at lave en egentlig ansøgning til byrådet om hvert enkelt projekt. Her vil byrådet tage stilling til det enkelte projekts overordnede udformning og økonomi.

De 27.2 millioner kroner, som byrådet har prioriteret, kommer fra byrådets samlede budget for almene boliger i årene 2022-2025.

Kommentarer